Totale belasting

Elia waakt 24 uur op 24 over de goede werking van zijn net. Dat betekent dat Elia de belasting continu opvolgt en voorspellingen opstelt.

Totale belasting: dagelijks zicht

De grafiek toont een inschatting van de totale belasting* voor vandaag kort bij real-time (vette oranje lijn), die vergeleken kan worden met de gemeten en opgeschaalde totale belasting voor de aangegeven “reference”-datum (oranje lijn), en met de voorspellingen voor de aangegeven “forecast”-datum (tot zes dagen in de toekomst).

*de totale belasting is gebaseerd op een combinatie van berekening, metingen en extrapolaties. Als er één of meerdere inputs ontbreken, worden er blanco’s weergegeven in de grafiek en de historische data.

De voorspellingsgrafieken die getoond kunnen worden (door te klikken op de legende) zijn:

  • de meest recente intraday-voorspelling voor de “forecast”-datum (de laatst gemaakte voorspelling) (grijze lijn);
  • de day-ahead voorspelling, berekend rond 6 uur ’s ochtends de dag voor de “forecast”-datum (paarse lijn);
  • de week-ahead voorspelling, berekend rond 6 uur ’s ochtends zes dagen voor de “forecast”-datum (vette paarse lijn).

Het is ook mogelijk om het 10de en het 90ste percentiel betrouwbaarheidsinterval te tonen voor de meest recente intraday-voorspelling en voor de day-ahead voorspelling (stippellijnen).
Totale belasting: wekelijksDe totale belasting bevat alle elektrische belastingen op het Elia-net en in alle onderliggende distributienetten (en bevat eveneens de elektrische verliezen). Deze belasting wordt ingeschat gebaseerd op een combinatie van metingen en opgeschaalde waarden van injecties van productie-eenheden, inclusief productie in distributienetten, waarbij de import wordt opgeteld. Vervolgens worden export en vermogen gebruikt voor stockage van energie in mindering gebracht. Dit leidt uiteindelijk tot een inschatting van de totale belasting van het Elia-net en alle onderliggende netwerken.

Het Elia-net omvat de netten met een spanning van minstens 30 kV in België plus het Sotel/Twinerg-net in het zuiden van het Groothertogdom Luxemburg.

Total Load

Voorspellingen van jaarbelasting (J+1)

Informatie over de voorspellingen van de jaarbelasting (J+1), vindt u in de publicatie 'System Adequacy Forecast' op de webpagina’s van ENTSO-E. (in het Engels)

Voorspellingen van jaarmarge (J+1)

Informatie over de voorspellingen van de jaarmarge (J+1), vindt u in de publicatie  'System Adequacy Forecast' op de webpagina’s van ENTSO-E. (in het Engels)