Belasting en belastingsvoorspellingen

 Elia waakt 24 uur op 24 over de goede werking van zijn net. Dat betekent dat Elia de belasting continu opvolgt en voorspellingen opstelt.

Belastingen voorspellingen day-aheadbelasting (D+1)

De grafiek toont de Elia-net belasting voor vandaag, wat kan vergeleken worden met de voorspelling voor vandaag (roze curve), met de gemeten Elia-net belasting voor een specifieke "reference"-datum (zwarte curve) en met de voorspelling voor één van de komende zes dagen (blauwe curve)....

Voorspellingen belasting voor de volgende 6 dagen


PLACEHOLDER

 

De belasting van het Elia-net is gebaseerd op de injecties van elektrische energie in het Elia-net. Ze omvat de netto productie van de (lokale) centrales die injecteren op een spanning van minstens 30kV en de in- en uitvoerbalans. Productie-installaties die op een spanning lager dan 30kV op de distributie-netten zijn aangesloten, worden alleen meegeteld als er een netto-injectie op het Elia-net wordt gemeten. De energie die nodig is voor het oppompen van water in de opslagreservoirs van de pompcentrales, die op het Elia-net aangesloten zijn, wordt in mindering gebracht.

De decentrale productie die op een spanning lager dan 30kV in de distributienetten injecteert, is niet in de belasting van het Elia-net begrepen. Het belang van dit laatste segment is de voorbije jaren voortdurend toegenomen. De voorspelling van de belasting van het Elia-net die op de website wordt gepubliceerd is louter informatief, aangezien er grote afwijkingen kunnen voorkomen op dagen waarop de decentrale productie sterk varieert. Er wordt momenteel gewerkt aan een verbetering van de voorspellingskwaliteit door ook de decentrale productie die in de distributienetten wordt geïnjecteerd in aanmerking te nemen.

Het Elia-net omvat de netten met een spanning van minstens 30kV in België plus het Sotel/Twinerg-net in het zuiden van het Groothertogdom Luxemburg.

Voorspellingen van jaarbelasting (J+1)

Informatie over de voorspellingen van de jaarbelasting (J+1), vindt u in de publicatie 'System Adequacy Forecast' op de webpagina’s van ENTSO-E. (in het Engels)

Voorspellingen van jaarmarge (J+1)

Informatie over de voorspellingen van de jaarmarge (J+1), vindt u in de publicatie  'System Adequacy Forecast' op de webpagina’s van ENTSO-E. (in het Engels)