Winter 2018-2019

Context

Recente onbeschikbaarheid van kerncentrales (3GW) veroorzaakt bezorgdheid over de bevoorradingszekerheid in de Belgische regelzone. Initiatieven zijn al genomen (750 MW aangekondigd door minister, optimalisatie van de ARP-portefeuille, besprekingen met buurlanden), maar er blijft een behoefte van 700-900 MW over. Vertrouwen op strategische reserve was uitgesloten, omdat het wettelijk kader geen aanbestedingen toestaat voor de komende winterperiode. Als resultaat analyseerde Elia de mogelijkheid om de beschikbare flexibiliteit, die gebruikt kan worden wanneer het systeem dit zou vereisen, te maximaliseren.

Beoogde flexibiliteit

De beoogde flexibiliteit is de flexibiliteit die vandaag niet kan worden aangeboden aan Elia, binnen de bestaande producten zoals R3Flex/Standard of R3 Non-Reserved (Bidladder). Voorbeeld van de beoogde flexibiliteit:

  • flexibiliteit die niet binnen 15 minuten kan worden geactiveerd;
  • flexibiliteit die gedurende langere tijd geactiveerd wil worden, min/max duur, minimale uitschakeltijd tussen twee opeenvolgende activeringen, max. aantal activeringen per winter.

Elia hield rekening met de volgende beperkingen voor het nieuwe flexibiliteitsproduct:

  • De flexibiliteit wordt geactiveerd met beperkingen voor activering
  • Het concept overdracht van energie is van toepassing

Documenten

  • Via de volgende link vindt u een korte en gedetailleerde presentatie van het product.
  • De digitale versie van de productbrochures is hier te vinden.
  • De General Framework Agreement voor de Slow R3 Non-Reserved Service is hier te vinden.
  • De template voor het Bid-blad.
  • De template voor de bankgarantie, in geval van ToE.

RSS Feed

De RSS-feed toont de wijzigingen van de Slow R3 Non-Reserved activeringsstatus. Iedereen kan zich gratis aanmelden voor de feed.

Disclaimer: alle gegevens die op deze internetpagina worden gepubliceerd zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden bedoeld en zijn niet juridisch bindend. Elke gebruiker erkent dat hij/zij de gepubliceerde gegevens en informatie gebruikt op eigen risico.

Elia verwerpt hierbij alle aansprakelijkheid (hetzij door contract, onrechtmatige daad, strafbare feiten, oneigenlijk misdrijf, statuut of risicoaansprakelijkheid) als de publicatie van deze gegevens volledig of gedeeltelijk wordt onderbroken en als er enige schade of gevolgschade, rechtstreeks of onrechtstreeks, van welke aard dan ook wordt berokkend. Elia verwerpt bovendien alle aansprakelijkheid, die voortvloeit uit het verkeerd begrijpen of gebruiken van deze informatie.