Onevenwichtsprijzen

Er wordt een onevenwichtsprijs toegepast als er een onevenwicht vastgesteld wordt tussen injecties en afnames in de evenwichtsperimeter van een ARP.

Volgens de Federale Netcode is een ARP verplicht om alle redelijke middelen te voorzien en te gebruiken om op kwartuurbasis in evenwicht te zijn. Een balancingtarief voor energie (of 'onevenwichtsprijs') wordt toegepast wanneer een onevenwicht wordt vastgesteld tussen injectie en afname in de evenwichtsperimeter van een ARP.

Een ARP heeft de mogelijkheid om in real time deel te nemen aan de globale doelstelling om het evenwicht in de Belgische regelzone te bewaren door af te wijken van het evenwicht in de evenwichtsperimeter op voorwaarde dat de ARP op elk moment in staat is om het evenwicht in real time te herstellen. Meer informatie vindt u in het ARP-contract (meer bepaald in artikel 10.1 en 10.2).

Indicator onevenwichtsprijs en gevalideerde onevenwichtsprijs
Wanneer de onevenwichtsprijzen op kwartierbasis worden gepubliceerd zijn ze nog niet gevalideerd en zijn ze dus enkel een indicatie van de onevenwichtsprijs. Enkel na validatie van de prijzen kunnen de gepubliceerde prijzen worden gebruikt voor het opstellen van facturen.

Aan de hand van nominaties en meetgegevens monitort Elia alle toegangsverantwoordelijken (ARP's) om te verifiëren of zij voldoen aan hun evenwichtsverplichting op kwartuurbasis.

Een balancingtarief voor energie (of 'onevenwichtsprijs') wordt toegepast wanneer er een onevenwicht is tussen injectie en afname in de evenwichtsperimeter van een ARP.

Belangrijke disclaimer: Wanneer een strategische volume geactiveerd wordt dat groter is dan 0 MW, worden de kolommen alpha, MIP en MDP niet meer gebruikt for de berekening van de imbalansprijzen (POS en NEG). Dit is het geval wanneer een activatie van strategische reserve lopende is en wanneer het geactiveerde volume groter is dan 0 MW. Deze prijzen zullen in rood getoond worden tijdens een SR activatie. Voor een beter begrip van de exacte formules van de berekening van de imbalansprijzen tijdens de activatie van strategische reserves, gelieve paragraaf §6.7.2 van de functioneringsregels te consulteren.

Historiek onevenwichtsprijs

Daggegevens voor de onevenwichtsprijsNon validated data for 23/11/2017Export to Excel
Export to CSV

......
Quarter NRV (MW) SI (MW) α (€/MWh) MIP (€/MWh) MDP (€/MWh) SR (€/MWh) SI < -I C(MW) POS (€/MWh) NEG (€/MWh)
00:00 > 00:15 -51,294  231,586  0,84  46,90  26,90 26,06 26,90
00:15 > 00:30 103,011  73,466  0,00  46,90  26,90 46,90 46,90
00:30 > 00:45 -119,676  179,897  0,92  46,90  26,90 25,98 26,90
00:45 > 01:00 -163,043  171,001  1,12  46,90  26,90 25,78 26,90
01:00 > 01:15 69,920  -206,147  1,36  46,90  26,90 46,90 48,26
01:15 > 01:30 66,625  -70,923  0,00  46,90  26,90 46,90 46,90
01:30 > 01:45 17,695  14,323  0,00  46,90  26,90 46,90 46,90
01:45 > 02:00 11,896  -18,750  0,00  46,90  26,90 46,90 46,90
02:00 > 02:15 -115,074  133,000  0,00  46,90  26,90 26,90 26,90
02:15 > 02:30 -75,906  83,610  0,00  46,90  26,90 26,90 26,90
02:30 > 02:45 -20,021  26,972  0,00  46,90  26,90 26,90 26,90
02:45 > 03:00 -127,017  136,236  0,00  46,90  26,90 26,90 26,90
03:00 > 03:15 13,105  -7,043  0,00  46,90  26,90 46,90 46,90
03:15 > 03:30 9,603  -12,133  0,00  46,90  26,90 46,90 46,90
03:30 > 03:45 38,941  -12,164  0,00  46,90  26,90 46,90 46,90
03:45 > 04:00 -115,109  113,763  0,00  0,00  26,90 26,90 26,90
04:00 > 04:15 -123,834  145,172  0,51  46,90  23,83 23,32 23,83
04:15 > 04:30 -129,630  126,457  0,00  46,90  23,83 23,83 23,83
04:30 > 04:45 16,264  1,610  0,00  46,90  23,83 46,90 46,90
04:45 > 05:00 -39,125  35,702  0,00  46,90  23,83 23,83 23,83
05:00 > 05:15 -20,956  21,209  0,00  46,90  26,90 26,90 26,90
05:15 > 05:30 41,073  -47,082  0,00  46,90  26,90 46,90 46,90
05:30 > 05:45 -137,902  160,007  0,66  46,90  26,90 26,24 26,90
05:45 > 06:00 -202,714  297,119  1,29  46,90  20,69 19,40 20,69
06:00 > 06:15 93,030  -285,828  1,80  51,01  27,38 51,01 52,81
06:15 > 06:30 110,298  -126,475  0,00  51,01  28,01 51,01 51,01
06:30 > 06:45 151,547  -240,116  2,28  51,01  0,00 51,01 53,29
06:45 > 07:00 255,993  -482,503  4,21  130,77  29,76 130,77 134,98
07:00 > 07:15 70,583  66,956  0,00  130,77  29,94 130,77 130,77
07:15 > 07:30 93,224  -90,886  0,00  57,97  29,45 57,97 57,97
07:30 > 07:45 190,125  -207,672  4,44  61,94  0,00 61,94 66,37
07:45 > 08:00 208,883  -189,620  4,00  130,77  24,74 130,77 134,77
08:00 > 08:15 112,314  -91,624  0,00  130,77  28,39 130,77 130,77
08:15 > 08:30 12,531  -22,304  0,00  130,77  28,90 130,77 130,77
08:30 > 08:45 19,208  -47,579  0,00  64,81  28,53 64,81 64,81
08:45 > 09:00 109,723  -84,776  0,00  64,54  28,80 64,54 64,54
09:00 > 09:15 22,157  -31,821  0,00  59,25  28,01 59,25 59,25
09:15 > 09:30 41,974  -40,702  0,00  59,25  28,01 59,25 59,25
09:30 > 09:45 62,640  -57,391  0,00  59,25  28,01 59,25 59,25
09:45 > 10:00 77,953  -71,869  0,00  59,25  0,00 59,25 59,25
10:00 > 10:15 120,401  -118,719  0,00  51,58  0,00 51,58 51,58
10:15 > 10:30 105,220  -49,925  0,00  130,77  28,01 130,77 130,77
10:30 > 10:45 5,732  1,695  0,00  130,77  28,01 130,77 130,77
10:45 > 11:00 18,200  -55,043  0,00  51,58  28,01 51,58 51,58
11:00 > 11:15 41,644  -39,035  0,00  69,63  28,01 69,63 69,63
11:15 > 11:30 10,900  -12,306  0,00  69,63  28,01 69,63 69,63
11:30 > 11:45 -4,841  -1,625  0,00  69,63  28,01 28,01 28,01
11:45 > 12:00 -24,527  54,754  0,00  69,63  28,01 28,01 28,01

Er bestaat een risico op een onevenwichtsprijs van € 4.500/MWh als:

  • er nood is aan strategische reserve (grijze zone) en een SR-eenheid operationeel is
  • SI < -I C tijdens twee opeenvolgende kwarturen

U vindt hierover meer informatie in de Werkingsregels voor de strategische reserve.

Evolutie

IGCC op 1 januari 2012,

Elia neemt deel aan IGCC (International Grid Control Cooperation). De uitgewisselde volumes en prijzen worden op de pagina Inzet van regelvermogen gepubliceerd. Bijkomende informatie betreffende het balancingmechanisme vindt u hier.

Inompressibiliteit Vanaf 29 juni 2012,

Een neerwaartse activering wordt van het noodcontract op vraag van Elia verrekend worden in de onevenwichtsprijzen tegen het minimum van -100 €/MWh en de contractuele activatieprijs. Meer gedetailleerde informatie betreffende deze beslissing en het balancing mechanisme vindt u hier.

Afkortingen

NRV (Net Regulation Volume)

het nettoregelvolume wordt berekend door per kwartuur het verschil te nemen tussen de som van de volumes van alle opregelactiveringen en de som van de volumes van alle afregelactiveringen bevolen door Elia

SI (System Imbalance)

het systeemonevenwicht wordt berekend door per kwartuur het verschil te nemen tussen de area control error (ACE) en het nettoregelvolume (NRV).

α

bijkomende incentive die bovenop de kosten voor regeling bij grote systeemonevenwichten wordt toegepast

MIP

de hoogste prijs die Elia heeft betaald voor opwaartse regeling gedurende het desbetreffende kwartuur

MDP

de laagste prijs die Elia heeft betaald voor neerwaartse regeling gedurende het desbetreffende kwartuur

POS

tarief van toepassing voor een positief onevenwicht

NEG

tarief van toepassing voor een negatief onevenwicht

SR

Strategische reserve prijs, die geldig is wanneer het geactiveerde SR volume groter is dan 0 MW

Klik hier voor toegang tot de B2B XML-diensten