Onevenwichtsprijzen

Om een beveiligde toegang tot onze website te verzekeren, zal de toegang tot al onze webpagina’s via HTTP://… worden vervangen door een toegang via HTTPS://… Dat geldt voor al onze webpagina’s en ook de B2B Xml diensten. Dat heeft geen gevolgen voor de rechtstreekse gebruikers, maar mogelijk wel voor :

  • Gebruikers die sommige van die pagina’s hebben gemarkeerd als "Favorieten".
  • Gebruikers die een automatische toegang hebben ingesteld voor sommige pagina’s of ‘data through’-applicaties hebben geïnstalleerd. In dat geval zal u uw software tools moeten aanpassen om toegang te krijgen tot de HTTPS-pagina’s.

De HTTPS omgeving is nu beschikbaar.

De HTTP omgeving blijft beschikbaar in parallel tot 31/03/2019.

Als u vragen heeft, kan u een mail sturen naar transparency@elia.be of balancing.publications@elia.be.

Wanneer binnen de perimeter van een toegangsverantwoordelijke een onevenwicht tussen injecties en afnames wordt vastgesteld, wordt een onevenwichtsprijs toegepast.

Prijsindicator onevenwicht en gevalideerde onevenwichtsprijs
Wanneer de onevenwichtsprijzen worden gepubliceerd op kwartierbasis zijn ze nog niet gevalideerd en kunnen ze dus enkel worden gebruikt als indicatie voor de onevenwichtsprijs. Enkel na validatie van de prijzen kunnen de gepubliceerde prijzen worden gebruikt voor het opstellen van facturen.

 

Nieuw: Strategische Reserve

Belangrijke disclaimer: Wanneer een strategische volume geactiveerd wordt dat groter is dan 0 MW, worden de kolommen alpha, MIP en MDP niet meer gebruikt for de berekening van de imbalansprijzen (POS en NEG). Dit is het geval wanneer een activatie van strategische reserve lopende is en wanneer het geactiveerde volume groter is dan 0 MW. Deze prijzen zullen in rood getoond worden tijdens een SR activatie. Voor een beter begrip van de exacte formules van de berekening van de imbalansprijzen tijdens de activatie van strategische reserves, gelieve paragraaf §6.7.2 van de functioneringsregels te consulteren.

IGCC

Sinds 01/10/2012 neemt Elia deel aan IGCC (International Grid Control Cooperation). De uitgewisselde volumes en prijzen worden op de pagina Inzet van regelvermogen gepubliceerd. Bijkomende informatie betreffende het balancingmechanisme vindt u hier.

 

Inompressibiliteit

Vanaf 29 juni 2012 wordt een neerwaartse activering van het noodcontract op vraag van Elia verrekend worden in de onevenwichtsprijzen tegen het minimum van -100 €/MWh en de contractuele activatieprijs. Meer gedetailleerde informatie betreffende deze beslissing en het balancing mechanisme vindt u hier.

Historiek onevenwichtsprijs

Daggegevens voor de onevenwichtsprijsNon validated data for 26/03/2019Export to Excel
Export to CSV

......
Quarter NRV (MW) SI (MW) α (€/MWh) MIP (€/MWh) MDP (€/MWh) SR (€/MWh) SI < -I C(MW) POS (€/MWh) NEG (€/MWh)
00:00 > 00:15 -199,672  250,812  1,84  0,00  10,69 8,85 10,69
00:15 > 00:30 -42,537  48,089  0,00  60,69  10,69 10,69 10,69
00:30 > 00:45 -135,454  246,940  2,33  0,00  10,69 8,36 10,69
00:45 > 01:00 -263,249  281,048  2,99  60,69  0,00 -2,99 0,00
01:00 > 01:15 -104,181  90,340  0,00  60,69  0,00 0,00 0,00
01:15 > 01:30 -19,038  45,142  0,00  60,69  10,69 10,69 10,69
01:30 > 01:45 -185,483  173,324  2,42  0,00  10,69 8,27 10,69
01:45 > 02:00 -63,121  102,203  0,00  60,69  10,69 10,69 10,69
02:00 > 02:15 158,040  -271,526  2,22  60,69  10,69 60,69 62,91
02:15 > 02:30 -8,655  -7,929  0,00  60,69  10,69 10,69 10,69
02:30 > 02:45 -138,972  158,801  1,91  60,69  10,69 8,78 10,69
02:45 > 03:00 -25,520  19,650  0,00  60,69  10,69 10,69 10,69
03:00 > 03:15 28,315  -37,737  0,00  60,69  10,69 60,69 60,69
03:15 > 03:30 52,472  -45,551  0,00  60,69  10,69 60,69 60,69
03:30 > 03:45 -58,811  53,821  0,00  60,69  10,69 10,69 10,69
03:45 > 04:00 -21,294  0,325  0,00  60,69  10,69 10,69 10,69
04:00 > 04:15 -36,642  52,367  0,00  60,69  10,69 10,69 10,69
04:15 > 04:30 -0,571  -2,080  0,00  60,69  10,69 10,69 10,69
04:30 > 04:45 10,708  -13,986  0,00  60,69  10,69 60,69 60,69
04:45 > 05:00 85,719  -113,604  0,00  60,69  10,69 60,69 60,69
05:00 > 05:15 -157,220  203,326  0,52  0,00  10,69 10,17 10,69
05:15 > 05:30 -110,709  98,741  0,00  0,00  10,69 10,69 10,69
05:30 > 05:45 -43,257  39,743  0,00  60,69  10,69 10,69 10,69
05:45 > 06:00 -161,330  151,347  0,76  60,69  10,69 9,93 10,69
06:00 > 06:15 -220,639  247,211  1,25  0,00  10,69 9,44 10,69
06:15 > 06:30 -25,506  47,343  0,00  60,69  10,69 10,69 10,69
06:30 > 06:45 -16,359  -13,159  0,00  60,69  10,69 10,69 10,69
06:45 > 07:00 88,671  -66,786  0,00  62,28  10,69 62,28 62,28
07:00 > 07:15 -59,260  55,428  0,00  62,28  10,69 10,69 10,69
07:15 > 07:30 -40,135  45,678  0,00  62,28  10,69 10,69 10,69
07:30 > 07:45 -141,831  148,423  0,98  62,28  10,69 9,71 10,69
07:45 > 08:00 -146,342  160,905  1,01  62,28  5,55 4,54 5,55
08:00 > 08:15 -60,450  49,300  0,00  62,28  5,55 5,55 5,55
08:15 > 08:30 -87,806  89,645  0,00  64,11  5,55 5,55 5,55
08:30 > 08:45 -207,103  219,130  0,97  0,00  5,55 4,58 5,55
08:45 > 09:00 -175,515  214,994  1,31  0,00  5,55 4,24 5,55
09:00 > 09:15 -161,442  139,689  0,00  64,11  12,28 12,28 12,28
09:15 > 09:30 -171,572  179,918  1,70  0,00  12,28 10,58 12,28
09:30 > 09:45 -112,796  125,816  0,00  0,00  12,28 12,28 12,28
09:45 > 10:00 -124,276  130,145  0,00  0,00  13,04 13,04 13,04
10:00 > 10:15 58,174  -73,204  0,00  66,93  13,04 66,93 66,93
10:15 > 10:30 30,938  -22,993  0,00  66,93  13,04 66,93 66,93
10:30 > 10:45 22,354  -17,277  0,00  66,93  13,04 66,93 66,93
10:45 > 11:00 -93,469  80,869  0,00  0,00  13,04 13,04 13,04
11:00 > 11:15 -137,056  161,224  0,87  66,93  13,04 12,17 13,04
11:15 > 11:30 -99,303  126,540  0,00  66,93  13,04 13,04 13,04
11:30 > 11:45 -120,178  180,472  0,87  66,94  13,04 12,17 13,04
11:45 > 12:00 -177,657  230,301  1,17  66,94  13,04 11,87 13,04
12:00 > 12:15 -142,397  121,597  0,00  66,93  13,04 13,04 13,04
12:15 > 12:30 -199,835  210,852  1,61  0,00  13,04 11,43 13,04
12:30 > 12:45 -181,684  183,694  1,89  0,00  13,04 11,15 13,04
12:45 > 13:00 -129,655  145,597  2,02  66,94  13,04 11,02 13,04
13:00 > 13:15 157,961  -208,194  2,16  66,93  13,04 66,93 69,09
13:15 > 13:30 13,422  -28,764  0,00  66,93  13,04 66,93 66,93
13:30 > 13:45 -17,478  38,614  0,00  66,93  13,04 13,04 13,04
13:45 > 14:00 -80,746  99,367  0,00  66,93  13,04 13,04 13,04
14:00 > 14:15 -152,826  184,213  1,57  0,00  13,04 11,47 13,04
14:15 > 14:30 -110,999  101,066  0,00  66,93  13,04 13,04 13,04
14:30 > 14:45 -12,347  14,552  0,00  66,93  13,04 13,04 13,04
14:45 > 15:00 -20,794  -5,838  0,00  66,93  13,04 13,04 13,04
15:00 > 15:15 -27,385  41,528  0,00  66,93  13,04 13,04 13,04
15:15 > 15:30 -34,342  31,761  0,00  66,93  13,04 13,04 13,04
15:30 > 15:45 3,494  -2,486  0,00  66,93  13,04 66,93 66,93

Een woordje uitleg

Elia controleert of alle toegangsverantwoordelijken (ARP – Access Responsible Party) hun evenwichtsverplichting op kwartuurbasis nakomen. Deze controle is gebaseerd op de nominaties en de meetgegevens.

Als er een onevenwicht wordt vastgesteld tussen de injecties en de afnames in de evenwichtsperimeter van een ARP (Access Responsible Party), dan wordt een tarief voor de evenwichtsenergie (‘onevenwichtsprijs’) toegepast.  Klik op de link voor meer informatie over het bepalen van de prijs voor onevenwicht.  

Afkortingen

NRV (Net Regulation Volume)

het nettoregelvolume wordt berekend door per kwartuur het verschil te nemen tussen de som van de volumes van alle opregelactiveringen en de som van de volumes van alle afregelactiveringen bevolen door Elia

SI (System Imbalance)

het systeemonevenwicht wordt berekend door per kwartuur het verschil te nemen tussen de area control error (ACE) en het nettoregelvolume (NRV).

α

bijkomende incentive die bovenop de kosten voor regeling bij grote systeemonevenwichten wordt toegepast

MIP

de hoogste prijs die Elia heeft betaald voor opwaartse regeling gedurende het desbetreffende kwartuur

MDP

de laagste prijs die Elia heeft betaald voor neerwaartse regeling gedurende het desbetreffende kwartuur

POS

tarief van toepassing voor een positief onevenwicht

NEG

tarief van toepassing voor een negatief onevenwicht

SR

Strategische reserve prijs, die geldig is wanneer het geactiveerde SR volume groter is dan 0 MW

Klik hier voor toegang tot de B2B XML-diensten