Fysieke stromen aan de grenzen

Op het geïnterconnecteerd net stroomt de elektriciteit van nature vrij rond, zonder met de landsgrenzen rekening te houden.

De fysieke stromen zijn de energie-uitwisselingen in real time die aan de grenzen worden waargenomen. Men onderscheidt ze van commerciële stromen, die overeenstemmen met de uitwisselingsprogramma's (genomineerde capaciteiten) die door de marktspelers voorzien zijn in overeenstemming met de cross-border mechanismen.

De eerste grafiek vertegenwoordigt het saldo van fysieke stromen aan grenzen en geeft daarom aan of het land energie importeert of uitvoert voor elk kwartier.  Via de kalender kan u de gegevens van de voorbije 365 dagen opzoeken en de referentiedatum instellen.

De volgende grafieken hierna tonen de fysieke energiestromen op de interconnectielijnen die de Belgische regelzone met aangrenzende regelzones verbinden. Iedere grafiek geeft één grens weer. Een positieve waarde betekent dat België energie uitvoert, terwijl een negatieve waarde aangeeft dat België energie invoert. De groene curve vertegenwoordigt de gegevens voor de dag zelf, tot een kwartier voor het openen van de webpagina. De grijze curve geeft de stromen van een referentiedag weer (standaard ingesteld op de dag ervoor). De verticale lijn geeft het huidige moment van de dag aan. Via de kalender kan u de gegevens van de voorbije 365 dagen opzoeken en de referentiedatum instellen.

Deze gegevens zijn identiek aan die gepubliceerd door Elia op het ENTSOE Transparantieplatform in overeenstemming met artikel 12.1.G van de EU-verordening 543/2013. Echter de gepubliceerede op onze website stellen kwartuur waarden voor, ten opzichte van gemiddelde uurwaarden op het ENTSOE Transparentie platform , hetgeen kan resulteren in verschillen.

 

Belgische in- en uitvoerbalansPLACEHOLDER


Fysieke stromen aan de Frans - Belgische grensPLACEHOLDER

Fysieke stromen aan de Nederlands - Belgische grens


PLACEHOLDER

Fysieke stromen aan de Groot-Brittannië - België grens

Meetgegevens genomen aan het einde van de NEMO-Link kabel, in GEZELLE-onderstation


PLACEHOLDER

Fysieke stromen aan de Belgisch - Luxemburgse grens


PLACEHOLDER