Resultaten van de veilingen

De resultaten worden gepubliceerd per type veiling en hebben betrekking op de aangeboden capaciteiten, de gevraagde hoeveelheden, de toegewezen capaciteiten en de prijzen.

De expliciete veilingen (jaarlijkse, maandelijkse en, enkel indien de marktkoppeling niet beschikbaar is, dagelijkse) worden georganiseerd door het veilingbureau JAO.EU. De veilingkalender en de specificaties betreffende de veilingen zijn beschikbaar op de website van JAO.EU.

De dagtoewijzingen vinden plaats door de marktkoppeling van de CWE-regio via de elektriciteitsbeurzen (impliciete veilingen).

De resultaten van de expliciete en impliciete veilingen worden gepubliceerd per type veiling (jaarlijks, maandelijks, dagelijks) en hebben betrekking op de aangeboden capaciteiten, de gevraagde hoeveelheden, de toegewezen capaciteiten en de prijzen van de verschillende veilingen.

Meer informatie over de geldende mechanismen vindt u op de pagina Cross-border mechanismen.

Jaarlijkse veilingen (België-Frankrijk en België-Nederland)

De resultaten kan u vinden op de website van het veilingbureau JAO.EU (Market data > Long term auctions results).

Maandelijkse veilingen (België-Frankrijk en België-Nederland)

De resultaten kan u vinden op de website van het veilingbureau JAO.EU (Market data > Long term auctions results).

Impliciete en expliciete dagelijkse veilingen

Via de marktkoppeling van de CWE-regio

De resultaten kan u vinden op de website van het veilingbureau JAO.EU (Market data).

Via de expliciete veilingen (Shadow auctions), enkel wanneer de marktkoppeling niet beschikbaar is.

De resultaten kan u vinden op de website van het veilingbureau JAO.EU (Market data > Daily auctions results).

Intradaytoewijzingen

De intradaytoewijzing op deze interconnectie vindt uitsluitend impliciet plaats en er zijn dus geen resultaten beschikbaar. De resultaten van de expliciete toewijzingen op de grens tussen België en Nederland van de periode vóór 17 februari 2011 zijn beschikbaar in de rubriek Data Download ‘Interconnection – Intraday Auction Results (from 2009)’. De resultaten van de expliciete toewijzingen op de grens tussen België en Frankrijk tot 4 oktober 2016 kan u vinden op de site van RTE:

Referentieprijs van de Belgische biedzone (Belgian Bidding Zone day-ahead reference price)

De day-aheadprijs die in aanmerking wordt genomen met betrekking tot de Belgische biedzone (“Bidding Zone”) is de prijs van de eenvormige day-aheadkoppeling (single day-ahead coupling price - “Belgian SDAC Price”), berekend wordt door de marktkoppelingsbeheersfunctie: (Market Coupling Operator (“MCO”)-function), die door alle benoemde elektriciteitsmarktbeheerder (Nominated Electricity Market Operator - “NEMOs”) gezamenlijk wordt uitgevoerd. Deze prijs wordt officieel gepubliceerd op het transparantieplatform van ENTSO-E en op de websites van de verschillende Belgische NEMOs;

Naast deze Belgische SDAC-prijs, en overeenkomstig het ‘Belgian MNA” (“Multiple NEMO Arrangement for the Belgian bidding zone”), berekent Elia ook de day-ahead referentieprijs voor de Belgische Biedzone (“Belgian Reference Price”). De Belgian Reference Price wordt berekend door Elia als het volumegewogen gemiddelde prijs van de prijzen van de Belgische NEMO, zoals bepaald in het Belgian MNA.

De waarden van deze Belgian Reference Price wordt elke dag door Elia gepubliceerd in onderstaande tabel. Deze worden louter ter informatie bekendgemaakt en zijn juridisch gezien niet bindend behalve in de volgende omstandigheden:

 • wanneer de Belgian SDAC Price niet werd berekend door de MCO function die door alle NEMOs, en/of gezamenlijk werd uitgevoerd.
 • wanneer een Belgian SDAC Price werd berekend door de MCO function die door alle NEMOs gezamenlijk werd uitgevoerd, maar dat één of meerdere Belgische NEMO(s) niet heeft deelgenomen aan de vorming van de Belgian SDAC Price.

De Belgian Reference Price zal uitsluitend gebruikt worden in de gevallen waarbij deze omstandigheden van toepassing zijn, en mag in beperkte mate gebruikt worden in volgende gevallen:

 • In de gevallen waarin er geen Belgian SDAC Price is berekend:
  • om de vergoedingen van langetermijncapaciteit te berekenen (FTRs en PTRs);
  • om de compensaties te berekenen in geval van curtailment van de capaciteit die werd toegekend via een expliciete toewijziging;
  • om de verplichtingen te vervullen inzake rapportering en informatie vereist overeenkomstig de verordening inzake transparantie (EU) No 543/2013; en
  • om de verplichtingen te vervullen verbonden aan de prijsvorming en de facturering van balancingproducten of reserveproducten van de Belgische zone.
 • In het geval dat er een Belgian SDAC Price is, maar dat één of meerdere NEMOs niet deelnemen aan de vorming van deze Belgian SDAC Price:
  • om de verplichtingen te vervullen verbonden aan de prijsvorming of facturering van balancingproducten of reserveproducten van de Belgische zone.

Disclaimer: Derdenpartijen hebben mogelijk intellectuele eigendomsrechten op de data die kunnen worden geraadpleegd op deze pagina. De gebruikers van deze pagina mogen in geen geval zonder de uitdrukkelijke en voorgaandelijke schriftelijke toestemming van de houder(s) van de intellectuele eigendom of van een aanverwant recht, via om het even welk middel of op enigerlei wijze, het geheel of een deel van de gegevens weergegeven op deze webpagina kopiëren, downloaden, reproduceren, extraheren, wijzigen, decompileren, inkorten, doorgeven, publiceren, aanpassen, uitdelen, verspreiden, onderwerpen aan een licentie of een sublicentie, verkopen, voor commerciële doeleinden gebruiken (onder meer voor indexeringsdoeleinden), of gebruiken om verhandelbare financiële producten te creëren die genoteerd worden op om het even welke beurs of index (in extenso om het even welke weergave van de waarde of de volatiliteit van een markt of een marktsector die op geregelde en gestandaardiseerde wijze wordt berekend, om de bewegingen van de onderliggende samenstellende elementen te weerspiegelen) die als onderliggende referentieprijs van verhandelbare financiële producten wordt gebruikt, en ook niet op om het even welke andere Index zoals bepaald in de Benchmark VERORDENING EU 2016/1011.

Voor de berekening van de referentieprijs gebruikte gegevensbron: EPEX Spot SE en European Market Coupling Operator AS.