Resultaten van de veilingen

De resultaten worden gepubliceerd per type veiling en hebben betrekking op de aangeboden capaciteiten, de gevraagde hoeveelheden, de toegewezen capaciteiten en de prijzen.

De expliciete veilingen (jaarlijkse, maandelijkse en, enkel indien de marktkoppeling niet beschikbaar is, dagelijkse) worden georganiseerd door het veilingbureau JAO.EU. De veilingkalender en de specificaties betreffende de veilingen zijn beschikbaar op de website van JAO.EU.

De dagtoewijzingen vinden plaats door de marktkoppeling van de CWE-regio via de elektriciteitsbeurzen (impliciete veilingen).

De resultaten van de expliciete en impliciete veilingen worden gepubliceerd per type veiling (jaarlijks, maandelijks, dagelijks) en hebben betrekking op de aangeboden capaciteiten, de gevraagde hoeveelheden, de toegewezen capaciteiten en de prijzen van de verschillende veilingen.

Meer informatie over de geldende mechanismen vindt u op de pagina Cross-border mechanismen.

Jaarlijkse veilingen (België-Frankrijk en België-Nederland)

De resultaten kan u vinden op de website van het veilingbureau JAO.EU (Market data > Long term auctions results).

Maandelijkse veilingen (België-Frankrijk en België-Nederland)

De resultaten kan u vinden op de website van het veilingbureau JAO.EU (Market data > Long term auctions results).

Impliciete en expliciete dagelijkse veilingen

Via de marktkoppeling van de CWE-regio

De resultaten kan u vinden op de website van het veilingbureau JAO.EU (Market data).

Via de expliciete veilingen (Shadow auctions), enkel wanneer de marktkoppeling niet beschikbaar is.

De resultaten kan u vinden op de website van het veilingbureau JAO.EU (Market data > Daily auctions results).

Intradaytoewijzingen

De intradaytoewijzing op deze interconnectie vindt uitsluitend impliciet plaats en er zijn dus geen resultaten beschikbaar. De resultaten van de expliciete toewijzingen op de grens tussen België en Nederland van de periode vóór 17 februari 2011 zijn beschikbaar in de rubriek Data Download ‘Interconnection – Intraday Auction Results (from 2009)’. De resultaten van de expliciete toewijzingen op de grens tussen België en Frankrijk tot 4 oktober 2016 kan u vinden op de site van RTE: