Hoe kan ik me kandidaat stellen en diensten aanbieden

Aankoopproces en contractmodellen

Afhankelijk van de dienst past Elia twee verschillende aankoopprocedures toe voor ondersteunende diensten.

1. Via een kwalificatiesysteem die zowel de aankoop als de levering van de dienst regelen.

Deze procedure wordt op dit moment toegepast voor de volgende diensten:

 • Primaire regeling
  • Primaire regeldienst door Technische Eenheden met CIPU-contract
  • Primaire regeldienst door Technische Eenheden zonder CIPU-contract
 • Secundaire regeling
  • Secundaire regeldienst met producenten
 • Tertiaire regeldienst

Om deel te kunnen nemen aan een van deze diensten, moet de kandidaat een gekwalificeerde leverancier zijn.

 

Stap 1: Een gekwalificeerd leverancier worden

Alvorens hij het raamcontract kan ondertekenen, moet de kandidaat het statuut van gekwalificeerde leverancier aanvragen.

De kandidaat-leverancier moet hiervoor een aanvraagformulier invullen en dit samen met de verklaring onder eed voor de betreffende dienst indienen bij Elia. Het aanvraagformulier en een model van de verklaring onder eed kan worden gedownload op de website van Elia of via e-mail worden aangevraagd.

Na ontvangst van het betrokken document zal Elia twee weken later de kandidatuur goedkeuren of verwerpen.

Stap 2: Ondertekening van het General Framework

Om deel te nemen aan een aanbesteding moet de leverancier het General Framework ondertekenen ten laatste 1 dag vóórdat hij aanbiedingen kan beginnen indienen.

 • De uiterlijke ondertekeningsdatum om te mogen deelnemen aan leveringsperiode P is gelijk aan de dag die voorafgaat aan de aanvang van periode P-1 (laatste dag vóór de opening van de ‘gate’).

Meer informatie over de aankoopprocedures wordt gegeven in de contractdocumenten voor elk product, die hier beschikbaar zijn.

Stap 3: Preselectie voor leveringspunten

Afhankelijk van het product geldt er een preselectieprocedure voor elk leveringspunt om ervoor te zorgen dat de diensten correct zullen worden geleverd. De specifieke procedures die voor elk product moeten worden gevolgd, zijn terug te vinden in de respectieve documenten van de General Framework.

Step 4: Bieden op kortetermijnveilingen

Voor meer informatie over de biedprocedure, klik hier.

Step 5: Leveren

Indien de leverancier wordt geselecteerd bij de biedprocedure, begint hij de dienst te leveren vanaf de aanvang van de betreffende leveringsperiode.

 

2. Via een aanbestedingsprocedure met aankondiging van de opdracht

Deze procedure wordt op dit moment toegepast voor de volgende diensten:

 • Regeling van de spanning en van het reactief vermogen
 • Black-startdienst
 • Om een aanbesteding uit te schrijven, wordt er een aankondiging van opdracht (‘contract notice’) gepubliceerd waarin de aankoop procedure beschrijft worden en geïnteresseerde leveranciers uitgenodigd worden om hun kandidatuur te stellen. Ook de te volgen procedure en de lijst van vereiste documenten worden in deze aankondiging van opdracht vermeld.

Kandidaten kunnen worden uitgesloten op basis van specifieke uitsluitingscriteria (bv. omdat zij zich in staat van faillissement bevinden, wegens gerechtelijke veroordelingen, enz.). Elia vraagt ook om een financiële screening van de kandidaat (doorgaans een financieel rapport opgesteld door een onafhankelijke beoordelingsinstantie, rekening houdend met de balans, liquiditeitsratio’s, kredietwaardigheid, enz.).

Na de aankondiging start Elia de aanbesteding op waaraan alleen de gekwalificeerde leveranciers kunnen deelnemen. Elia bezorgt alle documenten samen met het contractvoorstel op het ogenblik van de aanbesteding.

 

Stap 1: Een gekwalificeerd leverancier worden

Alvorens een bod uit te brengen, moet de biedende partij het statuut van “geselecteerde leverancier” hebben. De kandidaat-leveranciers kan een “geselecteerde leverancier” worden. Hiervoor moet hij een aanvraagformulier invullen en dit samen met de verklaring onder eed voor de betreffende dienst indienen bij Elia. Het aanvraagformulier en een model van de verklaring onder eed kan hieronder gedownload worden:

Stap 2: Offerte indienen voor Oproep voor aanbesteding

Om te kunnen deelnemen aan een aanbesteding, moet een aanbod ingegeven worden rekening houdend met de instructies voor het ingeven van biedingen. De instructies voor het ingeven van biedingen en gunningscriteria kunnen hieronder geraadpleegd worden. Contractmodellen kunt u hier raadplegen.

Stap 3: Contract ondertekenen

Indien de kandidaat op het einde van de aanbestedingsprocedure door Elia wordt weerhouden, moeten de contracten voor het leveren van de diensten worden ondertekend. Zoals hierboven wordt vermeld, is een leverancier die in het kader van een welbepaalde aanbestedingsprocedure een offerte indient, verplicht om het betreffende contract te ondertekenen indien zijn offerte wordt weerhouden.

Stap 4: Preselectie voor leveringspunten

Afhankelijk van het product geldt er een preselectieprocedure voor elk leveringspunt om ervoor te zorgen dat de diensten correct zullen worden geleverd. De specifieke procedures die voor elk product moeten worden gevolgd, zijn terug te vinden in de respectieve contractdocumenten.

Stap 5: Leveren

Indien de leverancier wordt weerhouden bij de biedprocedure, begint hij de dienst te leveren vanaf de aanvang van de betreffende leveringsperiode.