Bestuursorganen

De samenstelling van de verschillende bestuursorganen binnen Elia is erop gericht de hoogste standaarden op het vlak van corporate governance te bereiken.

Raad van bestuur

De raden van bestuur van Elia System Operator NV en Elia Asset NV zijn samengesteld uit 14 leden. Dezelfde bestuurders zetelen in de raden van bestuur van beide vennootschappen. Zij vervullen geen directiefunctie bij Elia System Operator NV noch bij Elia Asset NV.

De helft van de leden zijn onafhankelijke bestuurders die voldoen aan de voorwaarden van onafhankelijkheid zoals omschreven in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en in de statuten.

Samenstelling

Niet-uitvoerende bestuurders

Bernard Gustin*, voorzitter van de Raad van Bestuur

Claude Grégoire, Vice-Chairman
Geert Versnick, Vice-Chairman
Michel Allé*, voorzitter van het Auditcomité   
Luc De Temmerman*, voorzitter van het remuneratiecomité
Luc Hujoel, voorzitter van het corporate governance comité

Frank Donck*
Cécile Flandre
Philip Heylen            
Roberte Kesteman*
Jane Murphy*

Dominique Offergeld
Rudy Provoost
Saskia Van Uffelen*                               

Vertegenwoordigers van de federale regering met raadgevende stem

Nele Roobrouck

Secretaris-Generaal

Gregory Pattou

* Onafhankelijke bestuurders overeenkomstig de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (zoals later gewijzigd)

 

Top

Adviserende comités van de raad van bestuur

In overeenstemming met de wettelijke en statutaire bepalingen worden de raden van bestuur van Elia System Operator NV en Elia Asset NV ondersteund door drie adviserende comités:

De adviserende comités van beide vennootschappen zijn op identieke wijze samengesteld.

Corporate governance Comité

Luc Hujoel, voorzitter van het Corporate Governance Comité
Luc De Temmerman*
Frank Donck*
Philip Heylen
Jane Murphy*

Auditcomité

Michel Allé*, voorzitter van het Auditcomité
Frank Donck*
Roberte Kesteman*
Dominique Offergeld
Rudy Provoost

Vergoedingscomité

Luc De Temmerman*, voorzitter van het Vergoedingscomité
Philip Heylen
Roberte Kesteman
Dominique Offergeld
Saskia Van Uffelen*

Strategisch Comité

Rudy Provoost, voorzitter van het Strategisch Comité
Claude Grégoire
Bernard Gustin*
Luc Hujoel
Geert Versnick

* Onafhankelijke bestuurders overeenkomstig de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (zoals later gewijzigd)

Top

Directiecomité

De directiecomités van Elia System Operator NV en Elia Asset NV zijn samengesteld uit 8 leden. Deze leden zijn allen onafhankelijk overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen.

De samenstelling van de directiecomités van beide venootschappen is identiek.

Samenstelling

Chris Peeters, Voorzitter en Chief Executive Officer
Catherine Vandenborre, Chief Financial Officer
Patrick De Leener, Chief Customers, Market & System Officer
Ilse Tant, Chief Public Acceptance Officer
Frédéric Dunon, Chief Assets Officer
Markus Berger, Chief Infrastructure Officer
Pascale Fonck, Chief Officer External Relations
Peter Michiels, Chief Human Resources & Internal Communication Officer

Auditeurs

KPMG, Bedrijfsrevisoren BCV,  vertegenwoordigd door Alexis Palm
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCV, vertegenwoordigd door Patrick Rottiers

Top