Kerncijfers

Geconsolideerde resultaten 31.12.2018 31.12.2017(5) 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014(3,4)
(in miljoen €)
Totale omzet, inclusief overige bedrijfsopbrengsten  1.931,8  867,1  868,1  851,4

836,3

EBITDA(1)  750,5  455,4  425,0  442,8 402,6
Resultaten van operationele activiteiten (EBIT)(2)  502,6  324,6  295,0  336,4 289,7
Netto financieringslasten  (93,2)  (76,5)  (82,9)  (92,8) (100,6)
Inkomstenbelasting  (102,2)  (39,6)  (32,0)  (32,9)

(21.4)

Genormaliseerde nettowinst  307,1  208,5  179,9

210,6

167,9

Minderheidsbelangen  25,7  0,0  0,0 0,0 0,0
Hybrid securities  6,2  0,0  0,0 0,0 0,0
Nettowinst toe te rekenen aan eigenaars van gewone aandelen  275,2  208,5  179,9  210,6

167,9

 

Geconsolideerde balans 31.12.2018  31.12.2017   31.12.2016  31.12.2015 31.12.2014
(in miljoen €)
Total activa  13.754,1  6.582,3  6.241,5  6.435,6 5.697,0
Eigen vermogen toe te rekenen aan de eigenaars van de vennootschap  3.447,5  2.563,3  2.511,4  2.413,6

2.285,1

Eigen vermogen toe te rekenen aan eigenaars van gewone aandelen  2.741,3  2.563,3  2.511,4  2.413,6

2.285,1

Hybrid securities  706,2  0,0  0,0  0,0

0,0

Netto financiering schuld  4.605,6  2.689,1  2.557,3  2.583,4

2.539,2

 

Andere kerncijfers 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
Gereguleerde activa basis (RAB) (miljard EUR)(6) 9,2 7,4 7,1 6,7 6,1
Dividend per aandeel (EUR) 1,66 1,62 1,58 1,55 1,54
Rendement op eigen vermogen (RoE) (%) 8,16% 8,14% 7,16% 8,73% 7,35%
Rendement op aagepast eigen vermogen (RoE adj.)(%)(7) 10,04% 8,14% 7,16% 8,73% 7,35%
Gewone winst per aandeel (adj.)(EUR)(8) 4,52 3,42 2,95 3,47 2,77
Eigen vermogen per aandeel (EUR) 44,9 42,1 41,2 39,7 37,6
Aantal aandelen (einde periode) 61.015.058 60.901.019 60.753.714 60.750.239 60.738.264

1. EBITDA = ebit + afschrijvingen + veranderingen in voorzieningen
2. EBIT = resultaat uit bedrijfsactiviteiten + aandeel in resultaat van investeringen opgenomen volgens vermogensmutatiemethode, na winstbelastingen
3. Vanaf 2014, de ondernemingen die eerder proportioneel geconsolideerd werden, worden nu verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode,
4. De cijfers 2014 werden herwerkt en omvatten de restitutierechten conform IAS 19
5. The Group  applies IFRS 15 under the full retrospective method under which comparative figures for financial year 2017 have been restated
6. De RAB omvat 60% van die van 50Hertz tot 2017 en 80% vanaf 2018
7. RoE (adj.) = Nettowinst toewijsbaar aan eigenaars van gewone aandelen / eigen vermogen toerekenbaar aan houders van gewone aandelen
8. WPA (adj.) = Nettowinst toewijsbaar aan eigenaars gewone aandelen / gewogen gemiddeld aantal aandelen