Kerncijfers

Geconsolideerde Jaarrekening

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 20101

Resultaten Elia Transmission (in EUR miljoen) - Boekjaar eindigend per 31 december

Totaal opbrengsten en overige bedrijfsopbrengsten

 887,5 868,1 851,4

838,9

1.389,5 1.306,6 1.278,4 1.037,5
EBITDA*  475,5 425,0 442,8 409,6 486,9 455,5 448,9 687,9
REBITDA*  475,4 413,0 409,3 409,6 486,9 455,5 448,9 409,4

Financieringsbaten(REBIT*)

 344,5 283,0 302,3

296,8

345,4 305,4 308,0 281,9

Financieringsbaten(EBIT*)

 344,6 295,0 336,4 296,8 345,4 305,4 308,0 560,4

Nettofinancieringslasten

 (76,5) (82,9) (92,8) (100,6) (108,5) (134,8) (128,6) (123,2)

Winstbelastingen

 (39,1) (32,0) (32,9)

(23,8)

(61,5) (16,2) (43,3) (34,0)

Eigenaars van de Vennootschap

 229,1 179,8 210,6

172,6

175,8 155,0 137,5 401,7

Gewone winst per aandeel, incl, non-récurrents elements (€)

 3,76 2,95 3,47

2,84

2,90 2,57 2,28 7,36

Gewone winst per aandeel, excl, non-récurrents elements (€)

 3.56 2,76 2,89 2,84 2,90 2,57 2,28 2,26

Dividend per aandeel (EUR)

 1.62 1,58 1,55

1,54

1,54 1,47 1,47 1,4

* EBIT = resultaat uit bedrijfsactiviteiten + aandeel in resultaat van investeringen opgenomen volgens vermogensmutatiemethode, na winstbelastingen
* EBITDA = ebit + afschrijvingen + veranderingen in voorzieningen

1, Vanaf 2014, de ondernemingen die eerder proportioneel geconsolideerd werden, worden nu verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode,
2, De cijfers 2014 werden herwerkt en omvatten de restitutierechten conform IAS 19,

Geconsolideerde balans

 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010
(in miljoen €)
Totaal activa 6.596,5  6.241,6 6.444,5 5.697,0 6.532,2 6.187,0 5.843,8 5.904,0

Eigen vermogen toe te rekenen aan de eigenaars van de Vennootschap

 2.640,7 2.511,4 2.413,6

2.285,1

2.209,1 2.108,5 2.046,9 2.007,2

Netto financiële schuld

 2.689,1 2.557,3 2.583,4

2.539,2

2.733,8 2.910,8 2.532,9 2.551,4
Eigen vermogen per aandeel (€)  43,4 41,2 39,7

37,6

36,5 34,9 33,9 36,8

Aantal aandelen (einde periode)

 60.901.019 60.891.151 60.750.239 60.738.264 60.568.229 60.555.809 60.355.217 60.355.217

Financiële ratio's (volgens IFRS)

Ratio's  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Winstuitkeringspercentage*  45,6% 57,2% 53,6% 54,2% 53,1% 57,3% 63,1% 68,4%
Rendement op eigen vermogen*  8,2% 6,7% 7,3% 7,6% 8,0% 7,4% 6,8% 7,3%
Rendement op geïnvesteerd vermogen*  6,5% 5,6% 6,5% 5,7% 6,5% 6,0% 6,7% 6,7%
Nettoschulden / eigen vermogen  101,8% 101,8% 107,0% 111,1% 123,8% 138,1% 123,7% 127,1%
Schuldgraad (schulden / schulden + eigen vermogen)  52,2% 52,1% 56,6% 54,3% 58,9% 59,3% 58,8% 59,2%
EBITDA / financiële lasten  5,8 4,7 4,3 3,7 4,0 3,1 3,1 4,7
Nettoschulden / EBITDA  5,7 6,0 5,8 6,2 5,6 6,4 5,6 6,2

(*) Gebaseerd op genormaliseerd nettoresultaat vanaf 2015

Marges  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
EBITDA-marge  53,6% 49,0% 52,0% 48,8% 35,0% 34,9% 35,1% 39,5%
EBIT-marge  38,8% 34,0% 39,5% 35,6% 24,9% 23,4% 24,1% 27,2%
Nettowinstmarge  25,8% 20,7% 24,7% 20,7% 12,7% 11,9% 10,8% 11,1%
Dividendrendement op eigen vermogen  3,4% 3,8% 3,9% 4,1% 4,2% 4,2% 4,3% 4,2%