Federaal ontwikkelingsplan van het transmissienet (110kV tot 380 kV) met betrekking tot de periode 2020-2030

Elia nodigt alle stakeholders uit om deel te nemen aan deze publieke consultatie over het ontwerp van het federaal ontwikkelingsplan van het transmissienet (110kV tot 380 kV) met betrekking tot de periode 2020-2030 en het bijbehorende milieueffectenrapport.

Het ontwikkelingsplan bevat een gedetailleerde raming van de behoeften aan transmissiecapaciteit en geeft de onderliggende hypothesen waarvan Elia is uitgegaan bij het opstellen van het plan. Het beschrijft ook het investeringsprogramma waartoe de transmissienetbeheerder zich wenst te engageren om aan die behoeften tegemoet te komen. Bij de opmaak van het voorliggende ontwerpplan hebben wij rekening gehouden met verschillende studies en analyses zowel op Europees niveau als op Belgisch niveau, om de behoeften aan transmissiecapaciteit van het Belgische hoogspanningsnet te bepalen voor de tijdshorizon van het plan en de jaren daarna.

Overeenkomstig de wet van 13 februari inzake de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s en inzake de inspraak van het publiek bij de opstelling van de plannen en programma’s, moet ook de milieu-impact van het ontwikkelingsplan worden beoordeeld. Diezelfde wet bepaalt dat het ontwikkelingsplan en het bijbehorende milieueffectenrapport ter consultatie moet worden voorgelegd.

Elia organiseert deze consultatie zodat de stakeholders het ontwerpplan en het milieueffectenrapport kunnen raadplegen. Zo kunnen wij ons informeren over de bekommernissen van onze stakeholders en deze in aanmerking nemen wanneer wij de definitieve versie van het ontwikkelingsplan zullen opmaken.

Als u meer informatie wenst over het federaal ontwikkelingsplan 2020-2030, kunt u de webpagina’s raadplegen.

 

Documenten die u kunt raadplegen

 

Consultatieperiode 

De consultatie loopt van 15 oktober tot en met 15 december 2018.

 

Deelname aan de consultatie

U kunt uw opmerkingen bezorgen via:

  • dit postadres: Elia SO, t.a.v. R. Vande Zande, Ontwikkelingsplan 2020-2030, Keizerslaan 20, 1000 Brussel.
  • door het online-formulier in te vullen:

*
*
U zal eveneens een bevestigingsmail ontvangen als u de consultatie invult. Email moet minstens 0 en niet meer dan 256 karakters hebben. De waarde van de Email is geen geldig veld.
*
*
*
Bijna gedaan...

U gaat uw antwoord indienen. Wanneer u klikt op "Verzenden" geeft u ons de toelating uw antwoord te analyseren en uw antwoord mee te nemen in onze resultaten. Nadat u op "Verzenden" geklikt hebt, zal het niet meer mogelijk zijn terug te keren en uw antwoord te wijzigen.

Antwoord confidentieel?


Het is belangrijk om weten dat Elia de verschillende opmerkingen zal consolideren en publiceren op hun website op het einde van de consultatie tenzij de respondent vraagt om zijn antwoorden confidentieel te houden. Het antwoord van Elia op deze opmerkingen zal bekend gemaakt worden via een consultatie rapport. Dit rapport zal eveneens gepubliceerd worden op de Elia website.
*

Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u ons uiteraard contacteren: Consultations@elia.be.