Federaal ontwikkelingsplan van het transmissienet (110kV tot 380 kV) met betrekking tot de periode 2020-2030

Elia nodigt alle stakeholders uit om deel te nemen aan deze publieke consultatie over het ontwerp van het federaal ontwikkelingsplan van het transmissienet (110kV tot 380 kV) met betrekking tot de periode 2020-2030 en het bijbehorende milieueffectenrapport.

Het ontwikkelingsplan bevat een gedetailleerde raming van de behoeften aan transmissiecapaciteit en geeft de onderliggende hypothesen waarvan Elia is uitgegaan bij het opstellen van het plan. Het beschrijft ook het investeringsprogramma waartoe de transmissienetbeheerder zich wenst te engageren om aan die behoeften tegemoet te komen. Bij de opmaak van het voorliggende ontwerpplan hebben wij rekening gehouden met verschillende studies en analyses zowel op Europees niveau als op Belgisch niveau, om de behoeften aan transmissiecapaciteit van het Belgische hoogspanningsnet te bepalen voor de tijdshorizon van het plan en de jaren daarna.

Overeenkomstig de wet van 13 februari inzake de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s en inzake de inspraak van het publiek bij de opstelling van de plannen en programma’s, moet ook de milieu-impact van het ontwikkelingsplan worden beoordeeld. Diezelfde wet bepaalt dat het ontwikkelingsplan en het bijbehorende milieueffectenrapport ter consultatie moet worden voorgelegd.

Elia organiseert deze consultatie zodat de stakeholders het ontwerpplan en het milieueffectenrapport kunnen raadplegen. Zo kunnen wij ons informeren over de bekommernissen van onze stakeholders en deze in aanmerking nemen wanneer wij de definitieve versie van het ontwikkelingsplan zullen opmaken.

Als u meer informatie wenst over het federaal ontwikkelingsplan 2020-2030, kunt u de webpagina’s raadplegen.

 

Documenten die u kunt raadplegen

 

Consultatieperiode 

De consultatie loopt van 15 oktober tot en met 15 december 2018.

 

Deelname aan de consultatie (gesloten)

U kunt uw opmerkingen bezorgen via:

  • dit postadres: Elia SO, t.a.v. R. Vande Zande, Ontwikkelingsplan 2020-2030, Keizerslaan 20, 1000 Brussel.
  • door het online-formulier (gesloten) in te vullen:


Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u ons uiteraard contacteren: Consultations@elia.be.