Procedure voor Aanleg van Strategische Reserve voor winter 2019-2020

In afwachting van een instructie van de Minister voor het aanleggen van een bepaald volume van Strategische Reserve conform art. 7 quater van de Elektriciteitswet, lanceert Elia een openbare raadpleging over de "Procedure voor Aanleg van Strategische Reserve" voor een inwerkingtreding ten laatste op 15 februari 2019.

De raadpleging is bedoeld om eventuele opmerkingen van de marktdeelnemers te ontvangen. De consultatieperiode loopt van maandag 17 december 2018 tot vrijdag 25 januari 2019, 18:00.

Documenten dat ter consultatie voorgelegd worden:Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u ons uiteraard contacteren: Consultations@elia.be.