Procedure voor Aanleg van Strategische Reserve voor winter 2019-2020

In afwachting van een instructie van de Minister voor het aanleggen van een bepaald volume van Strategische Reserve conform art. 7 quater van de Elektriciteitswet, lanceert Elia een openbare raadpleging over de "Procedure voor Aanleg van Strategische Reserve" voor een inwerkingtreding ten laatste op 15 februari 2019.

De raadpleging is bedoeld om eventuele opmerkingen van de marktdeelnemers te ontvangen. De consultatieperiode loopt van maandag 17 december 2018 tot vrijdag 25 januari 2019, 18:00.

Documenten dat ter consultatie voorgelegd worden:

Na de consultatieperiode verzamelt Elia alle opmerkingen en feedback van marktpartijen. Elia zal deze opmerkingen beoordelen en ze integreren in een consultatierapport samen met de antwoorden van Elia. Naast het consultatierapport zal Elia deze opmerkingen en feedback van marktdeelnemers (inclusief namen) ook publiceren op de website van Elia, behalve als expliciet werd vermeld dat de bijdrage als vertrouwelijk moeten worden beschouwd.

Elia zal zijn antwoorden ook presenteren in de eerst volgende Task Force " Implementation Strategic Reserves ".

In totaal ontving Elia feedback van 3 marktpartijen waarvan alle 3 als niet-vertrouwelijk werden opgegeven:

In dit raadplegingsverslag (in het engels) publiceert Elia een samenvatting van de reacties op de raadpleging om marktpartijen te informeren en haar antwoorden mee te geven.Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u ons uiteraard contacteren: Consultations@elia.be.