Openbare raadpleging over het nieuwe aFRR-ontwerp

Elia heeft een studie uitgevoerd betreffende het toekomstige markt design van het aFRR (automatic Frequency Restoration Reserve) product. In deze studie worden verschillende wijzigingen voorgesteld, waaronder de implementatie van een merit order activatie, regels die portfolio biedingen mogelijk maken en andere nieuwe functionaliteiten die de openstelling van de aFRR-markt voor alle technologieën faciliteren, onafhankelijk van het spanningsniveau en het type leverancier (BRP/BSP). In deze designstudie is rekening gehouden met de bevindingen uit het in 2017 uitgevoerde proefproject “R2 non-CIPU”.

De studie bestaat uit twee delen. Het eerste deel beschrijft het toekomstige product design van het aFRR-product, d.w.z. de procedures voor het indienen van de biedingen, de selectie van de biedingen, de activeringsprocedure, de controles en de financiële settlement van de energie. In het tweede deel wordt de ontwerpstudie met betrekking tot de extensie van het Transfer of energy mechanisme tot de aFRR-markt beschreven.

Een consultatie heeft plaatsgevonden van 3 september 2018 tot 30 september 2018. Het doel van deze consultatie was om feedback van de stakeholders te ontvangen betreffende het nieuwe aFRR design

Elia heeft feedback ontvangen op de design nota van de volgende stakeholders:

Elia heeft deze feedback verwerkt en samengevat in het consultatierapport. Een samenvatting is ook gepresenteerd op de Working Group Balancing van 16 oktober 2018.

Elia heeft de design nota aangepast zoals beschreven staat in het consultatierapport. Vervolgens zal een addendum van de designstudie, een voorstel voor een implementatieplan, worden geraadpleegd in november.

Documenten: