Publieke consultatie over het design van de ondersteunende dienst voor de regeling van de spanning en het reactief vermogen

Op 10 september jl. lanceerde Elia een formele publieke consultatie over de studie met betrekking tot het design van de ondersteunende dienst voor de regeling van de spanning en het reactief vermogen (MVAR). De consultatieperiode liep tot en met 5 oktober jl.

Consultatiedocument:

  • Studie met betrekking tot het design van de ondersteunende dienst voor de regeling van de spanning en het reactief vermogen (in het Engels)

Op basis van de ontvangen feedback heeft Elia het rapport aangepast.

Aangepaste versies van het rapport:

Ontvangen reacties:

Het consultatierapport kan geraadpleegd worden via de volgende link: 

Consultatierapport (in het Engels)