Formele publieke consultatie met betrekking tot de door Elia voorgestelde wijzigingen aan de Marktwerkingsregels voor de compensatie van de kwartuuronevenwichten

Elia startte 15 oktober 2018 een formele publieke consultatie van de marktspelers met betrekking tot het voorstel van wijzigingen aan de Marktwerkingsregels voor de compensatie van de kwartuuronevenwichten (Balancing regels). De consultatieperiode met betrekking tot de wijzigingen van de Balancing regels liep van 15 oktober 2018 tot en met 22 oktober 2018.

De voorgestelde wijzigingen aan de Balancing regels zijn van toepassing op de winterperiode 2018-2019 en hebben betrekking op de implementatie van niet gereserveerde biedingen van regelvermogen voor opregeling via Niet-CIPU technische eenheden waarvan de activeringstermijn meer dan 15 minuten bedraagt (« slow non-CIPU Incremental bid »).

Consultatie documenten:

Ontvangen reacties :

Het consultatierapport kan geraadpleegd worden via de volgende link:

De Balancing regels die ter goedkeuring werden voorgelegd aan de CREG (uitzonderlijk gezien de zeer korte uitvoeringstermijn op het moment dat de beslissing zal genomen worden):

Elia ontving van de CREG een notificatie tot goedkeuring van de Balancing regels (op voorwaarde dat verschillende verbeteringen werden aangebracht in de tekst):