Implementatie plan voor het nieuwe aFRR design en de afzonderlijke aankoop van FCR en aFRR producten

Elia heeft het nieuwe aFRR design aan de marktpartijen voorgesteld via een publieke consultatie die werd georganiseerd tussen 3 september 2018 en 30 september 2018. Op basis van de feedback van de publieke consultatie heeft Elia de aFRR design nota geupdate en een consultatierapport opgesteld. Alle informatie is te vinden op de website van Elia.

Elia heeft ook de studie over de "afzonderlijke aankoop van FCR en aFRR producten" aan de stakeholders voorgesteld en heeft tussen 20 april en 22 mei een publieke consultatie georganiseerd. De feedback op deze studie is samengevat in het consultatierapport. Alle informatie is te vinden op de website van Elia.

Gezien het feit dat de implementatie van een nieuw aFRR design en de afzonderlijke aankoop van FCR en aFRR producten sterk met elkaar verbonden zijn, heeft Elia beslist om een gecombineerde raadpleging uit te voeren.

Elia heeft een voorstel gepresenteerd voor een implementatieplan met betrekking tot:

  • Deel I: het nieuwe aFRR design (met inbegrip van een aanbeveling inzake ToE)
  • Deel II: de afzonderlijke aankoop van FCR en aFRR producten

Daarnaast heeft Elia in het consultatiedocument een verdere beschrijving opgenomen over twee andere onderwerpen:

  • Een beschrijving van de wijze waarop gegevens zullen worden verzameld voor de aFRR settlement voor niet-CIPU eenheden op zowel het TSO als het (C)DSO netwerk.
  • Een voorstel voor de capaciteitstender met een gecombineerde aankoop van 24-uursblokken en 4-uursblokken. Ook de tijdstippen van de capaciteitstender voor FCR, aFRR en mFRR worden beschreven.

Een consultatie heeft plaatsgevonden van 9 november 2018 tot 5 december 2018. Het doel van deze consultatie was om feedback van de stakeholders te ontvangen betreffende het implementatie plan voor het nieuw aFRR design en voor de afzonderlijke aankoop van FCR en aFRR producten.

Elia heeft feedback ontvangen op de design nota van de volgende stakeholders:   

Elia heeft deze feedback verwerkt en samengevat in het consultatierapport. Elia heeft het aFRR implementatieplan aangepast zoals beschreven staat in het consultatierapport.

Documenten: