Formele publieke consultatie betreffende een studie over ‘Afzonderlijke aankoop van FCR- en aFRR-producten’

Hierbij nodigt Elia u uit om deel te nemen aan de formele publieke consultatie betreffende een studie over ‘Afzonderlijke aankoop van FCR- en aFRR-producten’.

Het document vindt u hier (in het Engels).

Om de consultatie vlotter te laten verlopen, willen wij u vragen om dit niet-exhaustieve vragenlijstje te beantwoorden, naast uw algemene opmerkingen over het document:

  • Wat is uw mening over de voorgestelde opeenvolging van de verschillende implementatiestappen?
  • Denkt u dat sommige stappen gecombineerd moeten worden? Indien ja, hoe?
  • Gaat u akkoord met de basisvoorwaarden waaraan u moet voldoen om van de ene stap naar de andere over te gaan?

Consultatieperiode:

De consultatieperiode voor de studie over ‘Afzonderlijke aankoop van FCR- en aFRR-producten’ loopt van 20 april 2018 tot 22 mei 2018.

Gelieve uw antwoorden en reacties in te dienen via het online formulier (zie hieronder).

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Consultations@elia.be.

Resultaten:

Elia dankt de deelnemers voor hun opmerkingen. Het consultatierapport in het Engels vindt u hier en de bijgewerkte versie van de studie ingediend bij de CREG vindt u hier.

In een volgende stap zal een implementatietraject uitgewerkt worden voor de aangegeven veranderingen, rekening houdend met de ontwikkelingen binnen de FCR Cooperation en aFRR design.