Transmissietarieven

De tarieven worden goedgekeurd en gecontroleerd door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG). Zij behoren tot de laagste in Europa.

De transmissietarieven die Elia toepast zijn gereguleerde tarieven. Met andere woorden: zij worden goedgekeurd en gecontroleerd door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG).

De transmissietarieven omvatten:

  • De tarieven voor de aansluiting op het net;
  • De tarieven voor de ontwikkeling en beheer van de netwerkinfrastructuur;
  • De tarieven voor het beheer van het elektrisch systeem;
  • De tarieven voor de compensatie van de onevenwichten;
  • De tarieven voor marktintegratie

Naast de tarieven past Elia toeslagen toe. Dit om de kosten te dekken die Elia maakt om taken te vervullen die tot zijn openbare nutsverplichtingen behoren of andere opdrachten die door de wet of een reglementering zijn opgelegd. Bovendien houden deze geen verband met de activiteit van Elia als transmissienetbeheerder.

Huidige tarieven

Sinds januari 2016 zijn nieuwe tarieven van toepassing. U kan ook extra informatie vinden in de rubriek “Producten en Diensten” op de pagina’s:

De Elia-tarieven in de elektriciteitsfactuur

Volgens de informatie die de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) heeft gepubliceerd, ligt het aandeel van de transmissietarieven in de factuur van de huishoudelijke verbruikers op dit ogenblik ongeveer tussen 3 en 6 %.


De Elia-tarieven behoren tot de laagste in Europa

De vergelijkende studies (in het Engels) die ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) heeft gemaakt, bevestigen dat de Elia-tarieven tot de laagste in Europa behoren.