Aansluiting

Wilt u als producent of afnemer elektrische installaties op ons net aansluiten? Dan kan u een aansluitingscontract afsluiten.

De Elia-netgebruiker is een marktspeler die over een fysieke aansluiting op het Elia-net beschikt om elektriciteit af te nemen of erin te injecteren.

De ‘aansluitinginstallaties’ of kortweg de ‘aansluiting’ vormen de verbinding tussen de elektrische installaties van de netgebruiker en het net. Deze aansluitingsinstallaties, alsook de rechten en plichten voor de netgebruiker en voor Elia zijn het voorwerp van een aansluitingscontract tussen beide partijen.