Evenwicht

Elia beschikt in ieder toegangspunt van het net over evenwichtsverantwoordelijken, die helpen om het evenwicht tussen productie en verbruik te behouden.

Voor ieder toegangspunt van het net, m.a.w. ieder punt waar energie wordt afgenomen of geïnjecteerd, moet een evenwichtsverantwoordelijke worden aangeduid. Deze verantwoordelijke noemt men een ARP (Access Responsible Party).

De ARP kan een producent zijn, of een grootverbruiker, een leverancier van elektriciteit, een trader, enz. Hij is verantwoordelijk voor het evenwicht op kwartuurbasis tussen alle injecties en alle afnames door de gebruikers van het net waarvoor hij toegangsverantwoordelijke is. Raadpleeg de pagina Proces om hier meer over te weten.

Om ARP te worden, moet de toegangsverantwoordelijke een contract ondertekenen met Elia waarin de rechten en verplichtingen van beide partijen worden vastgelegd. Meer informatie onder ARP-contract.

Om het evenwicht te behouden in de zone waarvoor hij verantwoordelijk is, kan de ARP voor de volgende dag of voor de dag zelf via een hub energie uitwisselen met andere toegangsverantwoordelijken. Surf naar Uitwisselingen tussen ARPs om hier meer over te vernemen.

Wanneer er een onevenwicht wordt vastgesteld tussen de afnames en de injecties in een toegangspunt, rekent Elia een onevenwichtstarief aan. Alle informatie hierover is beschikbaar onder Onevenwichtstarieven.