Aankoopprocedures

Vlaanderen

Indien uw installatie rechtstreeks is aangesloten op het Elia-net (70 kV tot en met 30 kV) en erkend werd door de VREG, kan u gebruik maken van de Vlaamse steunmechanismen

Bezorg ons hiervoor het aanvraagformulier voor de opmaak van een overeenkomst groenestroomcertificaten volledig ingevuld en ondertekend terug via cs@elia.be.

Na ontvangst van de ondertekende overeenkomst dient u ons, indien u BTW-plichtig bent, uw factuur aangaande de verkoop van de groenestroomcertificaten / warmtekrachtcertificaten te bezorgen, ofwel per post: Elia System Operator, t.a.v. Leveranciersboekhouding, Keizerslaan 20, 1000 Brussel, ofwel per e-mail: gc@elia.be.

Wallonië

Hoe mijn groenestroomcertificaten verkopen aan Elia tegen de gewaarborgde minimumprijs van € 65?

1) Installatie met vermogen ≤ 10 kW

  • U bent gebruiker van het CWaPE-extranet

Kies bij het ingeven van uw meterstand de verkoopmogelijkheid 'Je demande à Elia de racheter les certificats verts relatifs à la période ci-dessus au prix unitaire de 65 €'. De verkooptransactie zal automatisch gebeuren zodra de CWaPE de groenstroomcertificaten heeft toegekend. De CWaPE beschikt over een wettelijke termijn van 75 dagen om een betalingslijst op te stellen en aan Elia over te maken. Elia voert daarna de betaling uit binnen de 45 dagen nadat het de aanvragen tot betaling van de Waalse groenestroomcertificaten van de CWAPE heeft ontvangen. De data van ontvangst van de aanvragen tot betaling van de Waalse groenestroomcertificaten worden gepubliceerd op de website van Elia, onder de rubriek 'datum van ontvangst van de aanvragen tot betaling van de Waalse groenestroomcertificaten'.

Meer informatie over het registreren van uw meterstand vindt u in de ‘Handleiding gebruikers SOLWATT (in het Frans).

  • U bent geen gebruiker van het CWaPE-extranet

Vul het formulier ‘Opgave van de driemaandelijkse meterstand voor toekenning van certificaten’ (ook beschikbaar in Frans en Duits) in bij elke meterstandopname en bezorg het per post aan de CWaPE. Wanneer de CWaPE uw formulier ontvangt, zal ze uw meterstand registreren. Zodra de CWaPE de groenstroomcertificaten heeft toegekend, zal de verkooptransactie automatisch gebeuren. De CWaPE beschikt vervolgens over een wettelijke termijn van 75 dagen om een betalingslijst op te stellen en aan Elia over te maken. Elia voert daarna de betaling uit binnen de 45 dagen nadat het de aanvragen tot betaling van de Waalse groenestroomcertificaten van de CWAPE heeft ontvangen. De data van ontvangst van de aanvragen tot betaling van de Waalse groenestroomcertificaten worden gepubliceerd op de website van Elia, onder de rubriek 'datum van ontvangst van de aanvragen tot betaling van de Waalse groenestroomcertificaten'. Opmerking: formulieren die via e-mail of fax worden verstuurd, zullen niet behandeld worden door de CWaPE.

Let op: als u er bij het registreren van uw meterstand niet voor heeft gekozen om uw groenestroomcertificaten aan Elia te verkopen, tegen de gewaarborgde minimumprijs van € 65, dan kunt u deze nadien niet meer aan Elia verkopen in het kader van deze meteropname.

Hoe mijn op voorhand verkregen groenestroomcertificaten ('certificats verts anticipés') aan Elia verkopen, tegen de gewaarborgde minimumprijs van € 65?

  • U bent gebruiker van het CWaPE-extranet

U vindt meer informatie over het registreren van uw transactie voor de verkoop aan Elia van de op voorhand verkregen groenestroomcertificaten (‘certificats verts anticipés’) in de ‘Handleiding verkoop van op voorhand verkregen groenestroomcertificaten (in het Frans).

  • U bent geen gebruiker van het CWaPE-extranet

Vul het formulier 'Verkoop van groenestroomcertificaten aan Elia (vervroegd toegekend)' (ook beschikbaar in Frans en Duits) in en bezorg het per post aan de CWaPE. Zij zal op haar beurt uw aanvraag voor verkoop aan Elia registreren en binnen een wettelijke termijn van 75 dagen de betalingsopdracht aan Elia doorgeven. De betaling zal plaatsvinden binnen de 45 dagen na ontvangst van de aanvragen tot betaling van de Waalse groenestroomcertificaten die de CWaPE aan Elia bezorgt. De data van ontvangst van de aanvragen tot betaling van de Waalse groenestroomcertificaten worden gepubliceerd op de website van Elia, onder de rubriek 'datum van ontvangst van de aanvragen tot betaling van de Waalse groenestroomcertificaten'.

Opmerking: transactieformulieren die via e-mail of fax worden verstuurd, zullen niet behandeld worden door de CWaPE.

Ik ben btw-plichtig. Welke stappen dien ik te ondernemen om de betaling te kunnen ontvangen van mijn verkochte groenestroomcertificaten?

Producenten die als btw-plichtig geregistreerd zijn in de databank van de CWaPE moeten een factuur bezorgen aan Elia om de betaling te kunnen ontvangen.

Hier vindt u een voorbeeldfactuur (in Frans), die per post verstuurd moet worden naar Elia System Operator, Leveranciersboekhouding, Keizerslaan 20 - 1000 Brussel, of via e-mail naar gc@elia.be.

We wijzen er bovendien op dat op de FOD Financiën op 28 oktober 2014 de btw-regeling op het vlak van de elektriciteitsproductie en de verhandeling van groenestroomcertificaten door eindgebruikers verder heeft verduidelijkt. In de Beslissing Btw, nr. E.T.114.454, dd. 28.10.2014 wordt de verkoop van groenestroomcertificaten in samenhang met de eventuele levering van elektriciteit behandeld vanuit de belastingwetgeving (btw).

2) Installatie met vermogen > 10 kW

Geniet de gewaarborgde minimumprijs van € 65/groenestroomcertificaat (in het Frans).