Aankoopprocedures

Vlaanderen

Indien uw installatie rechtstreeks is aangesloten op het Elia-net (70 kV tot en met 30 kV) en erkend werd door de VREG, kan u gebruik maken van de Vlaamse steunmechanismen

Bezorg ons hiervoor het aanvraagformulier voor de opmaak van een overeenkomst groenestroomcertificaten volledig ingevuld en ondertekend terug via gc@elia.be.

Na ontvangst van de ondertekende overeenkomst dient u ons, indien u BTW-plichtig bent, uw factuur aangaande de verkoop van de groenestroomcertificaten / warmtekrachtcertificaten te bezorgen, ofwel per post: Elia System Operator, t.a.v. Leveranciersboekhouding, Keizerslaan 20, 1000 Brussel, ofwel per e-mail: gc@elia.be.

Wallonië

Hoe mijn groenestroomcertificaten verkopen aan Elia aan de gewaarborgde minimumprijs van € 65?

Installatie met vermogen ≤ 10 kW

  • U bent gebruiker van het CWaPE-extranet

Kies bij het ingeven van uw meterstand de verkoopmogelijkheid ’Je demande à Elia de racheter les certificats verts relatifs à la période ci-dessus au prix unitaire de 65 euros’. De verkoopstransactie verloopt automatisch. De betaling gebeurt binnen de 45 dagen na ontvangst van de aanvragen tot betaling.

Meer informatie over het registreren van uw meterstand vindt u in de handleiding gebruikers SOLWATT.

  • U bent geen gebruiker van het CWaPE-extranet

Vul het formulier ’Relevé d’index trimestriel – Formulaire Non Extranet’ in bij elke meterstandopname en bezorg het aangetekend aan de CWaPE. De CWaPE zal uw meterstand registreren en de verkoopstransactie zal automatisch verlopen. Elia voert de betaling binnen de 45 dagenna ontvangst van de aanvragen tot betaling van de Waalse groenestroomcertificaten, die de CWAPE aan Elia bezorgt.

Let op: Indien u bij het registreren van uw meterstand niet heeft gekozen om uw groenestroomcertificaten aan Elia te verkopen, aan de gewaarborgde minimumprijs van € 65, dan kan u deze nadien niet meer aan Elia verkopen.

Documenten die na 14/03/2013 niet per aangetekende zending (fax, e-mail, gewone post) worden verstuurd, zullen door de CWaPE niet behandeld worden.

Hoe mijn op voorhand verkregen groenestroomcertificaten (‘certificats verts anticipés’)  aan Elia verkopen, aan de gewaarborgde minimumprijs van € 65?

  • U bent gebruiker van het CWaPE-extranet

U vindt meer informatie betreffende het registreren van uw verkoopstransactie van de op voorhand verkregen groenestroomcertificaten (‘certificats verts anticipés’): in de handleiding verkoop van op voorhand verkregen groenestroomcertificaten aan Elia.

  • U bent geen gebruiker van het CWaPE-extranet

Vul het ‘Formulaire de transaction vers Elia réservé exclusivement aux octrois anticipés de certificats verts’ volledig in en bezorg het ondertekend per aangetekende post aan de CWaPE.  Zij zal op haar beurt uw aanvraag voor verkoop aan Elia registreren en uw bankgegevens voor de uitbetaling van de groenestroomcertificaten aan Elia doorgeven.  De betaling zal plaatsvinden binnen de 45 dagenna ontvangst van de aanvragen tot betaling van de Waalse groenestroomcertificaten die de CWAPE aan Elia bezorgt.
De data van ontvangst van de aanvragen tot betaling van de Waalse groenestroomcertificaten worden gepubliceerd op de website van Elia in het gedeelte: "Datum van ontvangst van de aanvragen tot betaling van de Waalse groenestroomcertificaten".

Nota: Documenten die na 14/03/2013 niet per aangetekende zending (fax, e-mail, gewone post) worden verstuurd, zullen door de CWaPE niet behandeld worden.

Let op: Enkel de CWaPE kan verkoopstransacties van de op voorhand verkregen groenestroomcertificaten (‘certificats verts anticipés’) naar Elia toe registereren. U moet zelf niets registreren via het CWaPE-extranet.

Ik ben BTW-plichtig. Welke stappen dien ik te ondernemen om de betaling te kunnen ontvangen van mijn verkochte groenestroomcertificaten?

Indien u BTW-plichtig bent, voor wat betreft de verkoop van groenestroomcertificaten, dan dient u ons uw factuur aangaande de verkoop van de groenestroomcertificaten te bezorgen ofwel per post: Elia System Operator, t.a.v. Leveranciersboekhouding, Keizerslaan 20, 1000 Brussel, ofwel per e-mail: gc@elia.be.

Hier vindt u een voorbeeldfactuur

Installatie met vermogen  > 10 kW

Geniet  van de gewaarborgde minimumprijs van € 65 / groenestroomcertificaat.