ALEGrO


Maart 2019

Reddingsoefening in microtunnel in samenwerking met GRIMP

Op zaterdag 16 maart oefenden Elia en 20 specialisten van de Groep voor Reddingen en Interventies op Moeilijke Plaatsen (GRIMP) een reddingsoperatie in een nauwe ruimte. 
Dit was een goede gelegenheid om de coherentie en de toepassing van de evacuatieprocedures, het reactievermogen van de werfploegen en reddingsteams te controleren, en om iedereen te herinneren aan het belang van de veiligheidsregels. 

De microtunnel van het ALEGrO-project wordt momenteel gerealiseerd ter hoogte van het viaduct van Cheratte. De tunnel, met een diameter van 2 meter, en de 30 meter diepe toegangsputten tot de tunnel deden dienst als oefenterrein voor een bijscholing van de GRIMP-teams.  

 

De ochtend begon met een herhaling van de veiligheidsprocedures en -maatregelen, gevolgd door twee situaties: de evacuatie van een gewonde arbeider uit een 30 meter diepe put met behulp van een brancard en een interventie van EHBO-team op de bodem van de put.

“We gingen akkoord om deze oefening op de ALEGrO-werf te laten doorgaan omdat het ons essentieel leek om onze teams te herinneren aan het belang van de veiligheidsmaatregelen die op onze werven gelden. Dankzij deze oefeningen konden we de coherentie van de evacuatieprocedures controleren, net als het reactievermogen van onze werfploegen. Ik ben blij om vast te stellen dat alles heel goed is verlopen.”

Els Celens, verantwoordelijke van het ALEGrO-project.

 

December 2018

Transformatoren aangekomen in conversiestation

De twee transformatoren voor het conversiestation van het ALEGrO-project zijn gisterenavond aangekomen in het conversiestation van Lixhe. Ze werden vanuit Duitsland via Nederland verscheept en werden met vrachtwagens vanuit de haven naar de werf gebracht waar ze werden afgeladen. Een indrukwekkende operatie die ‘s nachts plaatsvond onder leiding van een team van experts en onder politietoezicht.

Bekijk de aankomst van de transformatoren in het conversiestation via deze link.

Rapport over de werken - stand van zaken op de drie werven

Via deze link kan je zien hoe de werkzaamheden voor het ALEGrO-project vorderen.

 

Welke fasen zijn er nog op het einde van het jaar gepland?

De verbinding loopt via de gemeenten Baelen, Eupen en Lontzen. De transformatoren van het station zullen binnenkort via de binnenvaart worden geleverd. De bouw van de horizontale microtunnel onder de Maas en het Albertkanaal zou begin januari 2019 van start moeten gaan.

Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via het nummer 0800 18 002 of via het e-mailadres alegro@elia.be. U kunt de voortgang van de werken ook volgen op de evolutieve kaart.

November 2018

Het team van het ALEGrO-project op het terrein

Het team van het ALEGrO-project was op het conversiestation in Loën om op de vragen te antwoorden van de inwoners van Wezet.

Nu de werf halfweg is, waren de 15 personen die daar aanwezig waren tevreden dat ze antwoorden op hun vragen kregen en de het conversiestation dat in aanbouw is eens van dichterbij konden bekijken.

 

Oktober 2018

Inhuldiging van de ALEGrO-werf in Duitsland op 30 oktober 2018

Nadat Elia in januari de werken aan het ALEGrO-project al inhuldigde, was het nu de beurt aan Amprion. De eerste spadesteek vond deze dinsdag 30 oktober in Aken plaats.

"Na een lange vergunningsprocedure was onze Duitse tegenhanger Amprion opgetogen om de ALEGrO-werf in te huldigen," verklaart Els Celens, Elia-verantwoordelijke voor het ALEGrO-project, "zij zijn aan de werken begonnen met als doel om de indienstnamedatum te respecteren."

De volgende maanden zullen er eveneens werken op Duitse bodem plaatsvinden. Die houden de aanleg van 41km aan ondergrondse verbinding in en het conversiestation in Oberzier. In 2020 zullen de twee transmissienetbeheerders de interconnectie testen. De indienstname is voorzien voor het einde van 2020.

Gewijzigde timing werkzaamheden op de werf van ALEGrO

Door een technisch probleem met de optische vezels in de hoogspanningskabel voor het ALEGrO-project in de rue Houlteau, moet Elia het kabelgedeelte met de problemen over de hele lengte vervangen (+/- 850 m).

Om de impact van de vervangingswerken op uw mobiliteit te beperken, zullen de teams eerst in de rue Houlteau werken. De omleiding die op dit ogenblik wordt aangegeven, wordt verlengd tot 9 november. De werken in de rue Hauzeur die geen impact hebben op het verkeer, zullen begin december klaar zijn.

U kunt ervan uitgaan dat wij al het mogelijke doen om de hinder te beperken die de werken veroorzaken.

September 2018

Werfverslag - Conversiestation Lixhe

De bouw van het gebouw van het station is in de voorbije maand april gestart. De eerste lagen van de betonnen zijmuren zijn er nu. De zijmuren hebben nu de helft van hun uiteindelijke hoogte bereikt.

De betonnen hoofdbekleding zal eind januari 2019 klaar zijn. De 4 transformatoren, die het kerngedeelte van het station vormen, zullen met een speciaal konvooi via de waterwegen tegen het einde van dit jaar worden geleverd.

 

Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via het nummer 0800 18 002 of via het e-mailadres alegro@elia.be. U kunt de voortgang van de werken ook volgen op de evolutieve kaart.

Août 2018

Augustus 2018

Werfverslag - Verbinding

De werken voor de aanleg van de ALEGrO-verbinding gingen op 15 januari van start in de gemeente Raeren. Op dit ogenblik zijn ze al verder opgeschoven naar de gemeenten Soumagne en Herve.

We zijn nu klaar met de werken in de gemeente Blegny. Alle rijstroken van de E40 ter hoogte van afrit 36 zijn weer berijdbaar“, legt Bart Mampaey uit, verantwoordelijke voor de werken aan de verbinding. In Soumagne en Herve loopt de verbinding langs enkele belangrijke verkeersknooppunten, vandaar dat het belangrijk is dat we samen met de lokale besturen duidelijke mobiliteitsplannen invoeren. Daarom coördineren we de werken van het project ALEGrO en die van het project Rabosée-Battice, om zo de impact voor de buurtbewoners te beperken”, voegt hij eraan toe. We zullen geregeld gestuurde boringen uitvoeren, om te voorkomen dat het verkeer volledig moeten worden stilgelegd. Eind augustus plannen we bijvoorbeeld uitgebreide boringswerken ter hoogte van de verkeerswisselaar van Battice.

Om de strakke planning van de werfwerkzaamheden te respecteren, hebben de teams zelfs tijdens het bouwverlof voortgewerkt”, besluit de werfverantwoordelijke.
Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via het nummer 0800 18 002 of het e-mailadres alegro@elia.be. U kunt de voortgang van de werken ook volgen op de evolutieve kaart.

Juni 2018

Werfverslag - microtunnel

Vorderingen van de werken voor de microtunnel ter hoogte van het viaduct van Cheratte.

Onder het toezicht van General Cable, heeft de tijdelijke handelsvennootschap Vandenberg-Jan De Nul-K Boringen de eerste grote fase van de werf afgerond. De waterdichte muren van de verticale schachten die zijn opgebouwd uit de secanspalen) zijn nu klaar.

“Op dit ogenblik zijn de werken aan de harde rotsachtige bodem aan de beurt“,legt Els Celens uit, projectverantwoordelijke bij Elia. “Een boormachine brengt micropalen in de grond in. Deze vormen een metalen kooi die voorkomt dat er mogelijk rotsblokken in de schacht vallen.“

Aan de oostkant van de werf (Maas, Mercuryterrein) is dit precisiewerk al klaar maar aan de westkant nog niet (achter Carrefour-supermarkt). De verticale schachten zijn ongeveer 30 m diep. Op de bodem van de schachten zal er een betondal worden geplaatst om de horizontale schacht te kunnen maken. Dat is dus de microtunnel die onder de Maas en het Kanaal zal lopen.

Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via het nummer 0800 18 002 of via het e-mailadres alegro@elia.be. U kunt de voortgang van de werken ook volgen op de evolutieve kaart.

Mei 2018

Werfverslag – Conversiestation Lixhe

In februari hebben we gemeld dat de eerste fase van de werken voor het conversiestation tot eind april zou duren. Deze fase, waarin de bodem werd verstevigd, is goed verlopen. Nu de 5.200 grindkernen zijn ingebracht, is deze fase afgesloten.

Nu kan de constructie van het gebouw beginnen. Deze bouwkundige fase zal ongeveer een jaar duren en zal vergelijkbaar zijn met de constructie van eender welk gebouw. Daarna wordt de elektrische uitrusting geplaatst.

De buurtbewoners hebben ongetwijfeld de nieuwe containers opgemerkt. Vanuit deze containers kunnen de administratieve en technische teams die toezien op het goede verloop van de werken, ter plaatse de teams coördineren en de evolutie van de werken opvolgen.

Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via het nummer 0800 18 002 of via het e-mailadres alegro@elia.be. U kunt de voortgang van de werken ook volgen op de evolutieve kaart.

April 2018

Werfverslag

De werken voor het leggen van de ondergrondse verbinding van het ALEGrO-project zijn op 15 januari 2018 van start gegaan op het grondgebied van de gemeente Raeren, vlakbij de grens met Duitsland. Om de impact op de mobiliteit en de omwonenden te beperken, worden de werken in stukken van ongeveer 1 km uitgevoerd.

Het bedrijf General Cable voert de werken uit onder toezicht van Elia, verklaart Els Celens, projectverantwoordelijke van Elia. In april werden in de gemeente Raeren de eerste vijf stukken voltooid en gingen de teams aan de slag op het grondgebied van de gemeente Blegny, vanwaar ze de werken geleidelijk langs de E40 in richting Duitsland zullen voortzetten. We zijn erg tevreden over de manier waarop de werken tot nu toe werden uitgevoerd en we hopen dat we in de komende twee jaar dezelfde discipline kunnen aanhouden.

Als u vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via 0800 18 002 of via het e-mailadres alegro@elia.be. U kunt de voortgang van de werken ook volgen op Google Maps.

 

Maart 2018

Werfverslag

De tijdelijke handelsvennootschap Vandenberg-Jan De Nul-K Boringen is onder toezicht van Elia gestart met de bouw van een microtunnel onder de Maas en het Albertkanaal, ter hoogte van het Viaduct van Cheratte. Via deze constructie kan de interconnectieverbinding onder de twee stromen verder doorlopen naar Duitsland. De werken zullen twee jaar duren.

De teams hebben de voorbereidingsfase op het terrein afgerond voor de schacht aan de oostkant. (Maas, Mercuryterrein), vertelt Els Celens, projectverantwoordelijke bij Elia. Ze kunnen dus beginnen met het installeren van de secanspalen, die het bovenste deel zullen uitmaken van de waterdichte muur van de schacht. De voorbereidingswerken voor de schacht aan de westkant (achter Carrefour) starten vanaf midden maart.

Indien u vragen heeft, mag u contact met ons opnemen via het nummer 0800 18 002 of per mail via alegro@elia.be. U kunt de voortgang van de werken ook volgen op de evolutieve kaart.

Februari 2018

16 februari 2018 - werfverslag

De werken voor het conversiestation, die op 15 januari dit jaar zijn begonnen, verlopen in vier grote stappen:

 • Versteviging van de bodem
 • Constructie van het gebouw
 • Plaatsing van de elektrische installaties
 • Testfase voorafgaand aan de indienstname

Onder toezicht van Elia is aannemer Siemens met de eerste fase gestart. Deze werken zullen tot april 2018 duren.

Deze eerste stap omvat de versteviging van de bodem door het plaatsen van grindkernen, verklaart Els Celens, projectverantwoordelijke van Elia. Concreet zal een bouwmachine stenen zuilen in de grond inbrengen om de nodige stabiliteit voor de constructie van het gebouw te voorzien. Deze techniek is sneller, minder luidruchtig en veroorzaakt minder trillingen dan het plaatsen van klassieke heipalen. Zodra de ondergrond verstevigd is, kunnen de teams starten met de bouw van het conversiestation.

Als u vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via 0800 18 002 of via het e-mailadres alegro@elia.be. U kunt de voortgang van de werken ook volgen op de evolutieve kaart.

 

Januari 2018

Start van de werkzaamheden van het ALEGrO-project

In het kader van de toekomstige ondergrondse hoogspanningsverbinding ALEGrO zijn alle vergunningen en toelatingen toegekend voor de realisatie van het Belgische gedeelte van het project. Op 15 januari van dit jaar ging de eerste spade in de grond op de drie infrastructuurwerven: de ondergrondse verbinding, de microtunnel en het conversiestation.

Tijdens de verschillende ontmoetingen die werden georganiseerd met de gemeenten en de omwonenden konden de gevoelige punten en verwachtingen worden besproken. Op die manier kon een project worden ontwikkeld dat het milieu respecteert en ook de leefomgeving van de inwoners van de 14 betrokken gemeenten.

Omdat we zo precies en gedetailleerd mogelijke informatie willen verstrekken, hebben we een evolutieve kaart uitgewerkt waarmee een regelmatige opvolging mogelijk wordt van de vorderingen van de werf. Hier kan u deze kaart bekijken.

Eerste interconnectie tussen België en Duitsland  

Het ALEGrO-project, de eerste elektrische interconnectie tussen België en Duitsland, kan van start gaan nu de nodige vergunningen en machtigingen zijn toegekend. De aanvang van de werken is voorzien voor half januari. Elia verwacht dat de werkzaamheden twee jaar zullen duren.

Ter herinnering: het ALEGrO-project is de eerste interconnectie tussen België en Duitsland. De verbinding zal langs 14 gemeentes lopen en een afstand van ongeveer 90 km overbruggen, waarvan 49 km in België en 41 km in Duitsland. Het project heeft drie hoofddoelen:  

 1. De integratie van hernieuwbare energie;

 2. De deelname in de prijsconvergentie;

 3. De grotere zekerheid van de elektriciteitsvoorziening.

Via deze link kan u het persbericht bekeijken

 

Mei 2017

Organisatie van vier vraagmomenten

Elia heeft in het kader van het ALEGrO-project de nodige vergunningen aangevraagd bij het Waals Gewest.

Vanaf 2 mei is het project dan ook gedurende 30 dagen het onderwerp van een openbaar onderzoek. U kunt het volledige dossier raadplegen bij de betrokken gemeentediensten.

Elia organiseert op vrijwillige basis en in het kader van haar transparantiebeleid 4 ontmoetingsmomenten om de evolutie van het project na het Milieueffectenrapport (MER) toe te lichten en uw vragen te beantwoorden. CSD, het onafhankelijk en officieel erkend bureau dat het MER opstelde, zal ook worden uitgenodigd om u de conclusies van het rapport voor te leggen.

Het Elia-team zal u ontvangen naargelang het u schikt:

 • Op 10 mei van 19u tot 21u, zaal van het Musée des Arbalétriers, rue Haute 46 te 4600 Wezet
 • Op 11 mei van 17u tot 19u, gemeentezaal, rue de l’Eglise 46 te 4710 Lontzen
 • Op 15 mei van 17u tot 20, vergaderzaal van het gemeentebestuur, rue des Ecoles 4 te 4684 Haccourt (Oupeye)
 • Op 18 mei van 18u tot 20u, gemeenteraadszaal van de stad Herve in administratief centrum Marie-Thérèse, rue du Collège 26 te 4650 Herve

Het hele ALEGrO-projectteam zal aanwezig zijn. We hopen u allen te mogen verwelkomen!

In afwachting van deze vraagmomenten kunt u ons bereiken via telefoon op 0800 18 002 of via e-mail op het adres alegro@elia.be.


 

14 maart 2017

Creatieve ontmoetingen in het kader van het ALEGrO-project

Het ALEGrO-project stond gisterennamiddag in de kijker op het Kasteel van Colonster in Luik. De Belgisch-Duitse interconnectie was het onderwerp van een panelgesprek georganiseerd door Liège Créative.

Het was een mooie kans voor Stefaan Vanden Berghe en Els Celens, de projectverantwoordelijken, om nog eens het belang van het ALEGrO-project voor Elia en de doelstellingen toe te lichten. Ook de goede samenwerking met Amprion, de Duitse collega van Elia, kwam aan bod.

Siemens was ook aanwezig. Het bedrijf won de Europese aanbesteding voor de bouw van het conversiestation in Lixhe en werd vertegenwoordigd door Alain Belvaux. Hij gaf uitleg over de bouwmethodes en de werking van het station: een belangrijke primeur!

Het hele ALEGrO-team vond het heel fijn dat het dit grootse project aan de Luikse creatievelingen en ondernemers mocht voorstellen. Bedankt aan het team van Liège Créative voor de uitnodiging!

Maart 2017

Indiening van de vergunningsaanvragen

In februari van dit jaar was de milieueffectenstudie klaar. Zo kon Elia het dossier van de vergunningsaanvraag voor het project ALEGrO helemaal klaar maken en officieel overmaken aan het Uniek Loket van het VCFC dat de PCI’s (of ‘projects of common interest’) coördineert, dat de volledigheid ervan moet beoordelen. Zodra het dossier volledig is verklaard, kan het worden ingediend bij de gemeentebesturen en de betrokken instanties.

Dat is een belangrijke stap in de procedure. En dat brengt ons dichter bij een ontmoeting met jullie, de omwonenden. Wanneer de verschillende betrokken autoriteiten het project hebben bestudeerd, zullen deze documenten gedurende dertig dagen kunnen inkijken bij de Dienst Stedenbouw van de betrokken gemeenten.

Om de kennis over dit dossier te verbeteren en jullie persoonlijke vragen te beantwoorden, zal Elia gedurende de dertig dagen van het openbaar onderzoek meerdere spreekuren organiseren. We zullen jullie zeker laten weten wanneer deze informatieavonden georganiseerd worden.

In afwachting van deze ontmoeting zijn wij voor al jullie vragen telefonisch bereikbaar op het gratis nummer 0800 18 002 en per e-mail via alegro@elia.be.

December 2016

Ontdek het ALEGrO project video (in het Duits)

November 2016

Amprion en Elia gunnen de bouw van twee conversiestations aan Siemens

Elia en Amprion hebben contracten ondertekend met General Cable en Siemens voor het plaatsen van de kabel in gelijkstroom over een afstand van 90 km en voor de twee conversiestations.

Oktober 2016

de inwoners van de gemeenten Wezet, Oupeye, Herstal, Luik, Blegny, Soumagne, Herve, Thimister-Clermont, Welkenraedt, Limburg, Baelen, Eupen, Lontzen en Raeren, die betrokken zijn bij het ALEGrO-project, worden van harte uitgenodigd voor een voorafgaande informatievergadering voor het publiek:

 • Dinsdag 18 oktober 2016 om 20u, in de zaal van het Musée des Arbalétriers, rue Haute 46, 4600 Wezet

Of tijdens de twee bijkomende informatiesessies:

 • Woensdag 19 oktober om 20u, in de raadzaal, rue du Collège 26, 4650 Herve
 • Donderdag 20 oktober om 20u, in de feestzaal van de gemeenteschool, Hauptstrasse 45, 4730 Raeren

Het ALEGrO-team van Elia kijkt ernaar uit om te ontmoeten en uw mening over het project te vernemen.

Link naar de officiële invitatie (in het frans)

Juni 2016

Reportage over infobeurs in Oupeye

Op woensdag 1 juni bezocht lokale televisiezender RTC télé-Liège het gemeentelijk administratief centrum van Oupeye om er verslag uit te brengen over de infobeurs die er in het kader van het ALEGrO-project werd georganiseerd. Deze tentoonstelling was een ideale gelegenheid voor de plaatselijke bewoners om een antwoord op hun vragen te krijgen en met vertegenwoordigers van de gemeente en Elia te spreken, alsook met een onafhankelijke deskundige van het Waalse wetenschapsinstituut voor nutsbedrijven ISSeP. Voor Elia was het ook een uitgelezen kans om het ALEGrO-project voor te stellen en de resultaten te delen van een meting die langs een gelijkaardige verbinding in Calais werd uitgevoerd.Zie de reportage

 

 

 

 

 

 

Mei 2016

Elia en de gemeente Oupeye: twee partners op bezoek in Calais

Op vraag van het gemeentebestuur van Oupeye reisde een inwonersdelegatie naar Calais in Noord-Frankrijk om er de site te bezoeken van een ondergrondse verbinding die vergelijkbaar is met de lijn die ALEGrO voorziet.

De burgemeester van Oupeye, de schepen van gezondheid en de dossierverantwoordelijke van de dienst ruimtelijke planning werden vergezeld door Paul BERNARD, de onafhankelijke deskundige van het Waalse wetenschapsinstituut voor nutsbedrijven ISSeP, die door de gemeente werd aangesteld. Een aantal burgers die hun ongerustheid hadden geuit rond het project waren ook uitgenodigd.

Zo konden zij met eigen ogen de meetresultaten van de expert vaststellen. De deskundige voerde een meting uit van het magnetisch veld, dat even sterk bleek als dat van de aarde zelf. Daarmee werd het doel bereikt, namelijk aantonen dat een dergelijke verbinding geen enkele invloed heeft op de van nature aanwezige magnetische velden.

De burgers en vertegenwoordigers van de gemeente Oupeye uitten achteraf hun tevredenheid over deze demonstratie.

Infobeurs in gemeentelijk centrum van Oupeye

Om alle vragen van de burgers over de huidige stand van het ALEGrO-project te beantwoorden, vroeg het gemeentelijke college Elia bovendien om een infobeurs te geven in de inkomhal van het gemeentelijk administratief centrum. Deze tentoonstelling was een ideale gelegenheid om de vertegenwoordigers van de gemeente en Elia te ontmoeten, alsook een onafhankelijke deskundige van het Waalse wetenschapsinstituut voor nutsbedrijven ISSeP. Voor Elia was het ook een uitgelezen kans om het ALEGrO-project voor te stellen en de resultaten te delen van een meting die langs een gelijkaardige verbinding in Calais werd uitgevoerd.

De tentoonstelling kon tussen 26 mei en 23 juni 2016 door iedereen worden bezocht; er werden ook meerdere spreekuren georganiseerd tijdens de permanentiemomenten van de dienst ruimtelijke ordening ('s maandags van 17 u tot 20 u).

Het project

ALEGrO loopt over 90 km, waarvan 49 km in België.

Tracé

De toekomstige verbinding loopt tussen het bestaande onderstation van Lixhe en de parking langs de E40 in Eynatten (Raeren).
ALEGrO zal vooral gebruikmaken van bestaande infrastructuren (jaagpaden, autosnelwegen, Infrabel-domeinen). Het gekozen tracé werd zorgvuldig bestudeerd en geselecteerd in overleg met de lokale autoriteiten met het oog op een zo laag mogelijke impact voor de buurtbewoners en het milieu.

  Ontdek het plot in het fimpje (in het Frans)

Capaciteit

De verbinding zal een transmissiecapaciteit van 1000 MW hebben, wat overeenkomt met één tiende van het gemiddelde energieverbruik in België.   

Technologie    

Deze ondergrondse verbinding zal gebruikmaken van Europese spitstechnieken in de vorm van gelijkstroomtechnologie om de elektriciteit op hoogspanning te transporteren volgens de vereiste capaciteit en afstand.

Ondergrondse verbinding

De verbinding tussen de conversiestations bestaat uit twee kabels. Deze twee kabels met een diameter van 12 cm zullen over het hele tracé in de grond worden gelegd en zullen het landschap dus niet veranderen.

 

 

  

 •  Raadpleeg onze brochure (in het Frans) voor meer informatie over dit project.

 

Nut

Streven naar meer bevoorradingszekerheid

Het project ALEGrO is van essentieel belang om drie redenen:

 1. Bevoorradingszekerheid
  ALEGrO is een van de grote projecten die bedoeld zijn om de bevoorradingszekerheid van ons land op middellange en lange termijn te ondersteunen. Omdat we volgens de Europese regelgeving minimum 15% van de nationale productie moeten kunnen invoeren uit of uitvoeren naar onze buurlanden, is het belangrijk om de interconnecties met deze landen te versterken. Het project ALEGrO zal het elektriciteitsnet helpen veilig stellen zodat stroomonderbrekingen en schaarste op piekmomenten kunnen vermeden worden.   
 2. Integratie van hernieuwbare energiebronnen
  De Europese vereisten voor de productie van groene energie (minimaal 20% van de behoeften van het land tegen 2020) zijn ambitieus, maar België heeft zich duidelijk geëngageerd om deze doelstellingen te behalen. Dankzij het project ALEGrO kunnen we groene energie halen waar ze wordt geproduceerd en deze op een efficiënte manier tot bij de consument brengen.
 3. Prijsconvergentie
  De uitwisselingsmogelijkheden voor energie tussen Duitsland en België zullen de prijzen op de energiemarkt positief beïnvloeden.

Wat zijn de voordelen voor de gemeenschap?

 • De import- en exportcapaciteit tussen België en Duitsland wordt versterkt.
 • Het risico op een onevenwicht tussen de beschikbare productie en de verbruiksbehoeften daalt in beide landen.
 • De bevoorradingszekerheid neemt toe door de diversifiëring van de beschikbare bronnen.
 • Hernieuwbare energie kan efficiënt worden geïntegreerd en vervoerd.
 • De elektriciteitsmarkt staat open voor meer concurrentie, en dat komt de bedrijven en de gemeenschap ten goede.
 • De prijsdaling op de energiemarkt wordt gestimuleerd, door voorrang te geven aan de mogelijkheden voor energie-uitwisseling tussen buurlanden.

 

Hoe?

Een partnerproject

Elia wil de gevolgen voor de buurtbewoners maximaal beperken en vindt het dan ook belangrijk om dit project, dat onmisbaar is voor de gemeenschap, uit te voeren in samenwerking met de lokale autoriteiten. Tijdens de werken zal deze samenwerking dagelijks worden benut en versterkt.

We zullen al het mogelijke doen om de hinder tijdens de werken te beperken:

 • Verkeersdruk
  Er zullen maatregelen worden genomen in overleg met de betrokken autoriteiten (dienst openbare werken, politie ...) en de buurtbewoners (gebruik van rijplaten ...).
 • Geluidshinder
  Lawaaierige werken zullen uitsluitend worden uitgevoerd tijdens de 'werkuren' (7-17 uur), uitgezonderd wanneer het betrokken gemeentebestuur gerichte afspraken wil maken om de verkeersdruk te beperken.

Na afloop van de werf:

 • Alle gemeentelijke en regionale infrastructuren worden in hun oorspronkelijke staat hersteld op basis van de plaatsbeschrijving die vóór aanvang van de werken werd opgesteld.

Vooropgestelde planning 

Een project in drie stappen 

Het project ALEGrO verloopt in drie fasen:

 1. De eerste fase voor de herziening van de gewestplannen werd in 2013 opgestart door Elia en is vandaag afgerond. Deze procedure was bedoeld om een reserveringsperimeter in te stellen voor aanvang van de tweede fase (het aanvragen van de vergunningen).
 2. De tweede fase bestaat uit het aanvragen van de noodzakelijke vergunningen bij de Waalse overheid. Het project vereist een unieke vergunning, een vergunning tot gebruik van de openbare weg en een verklaring van openbaar nut. Het past bovendien in het kader van een PCI-procedure ('Projects of Common Interest').
  Met het oog op de unieke vergunning moet er een milieueffectenrapport worden opgesteld. Dit betekent dat er eerst een informatievergadering voor het publiek moet worden georganiseerd. Elke vraag of opmerking van het publiek wordt dan onderzocht in het kader van dit rapport. Het milieueffectenrapport wordt vervolgens toegevoegd aan de aanvraag tot een unieke vergunning.
  Alle vergunningen worden conform de Europese verordening nr. 347/2013 door de bevoegde instanties in een raambesluit gecoördineerd.
 3. In de derde fase gaan de werken van start. Het conversiestation wordt gebouwd en de ondergrondse verbinding wordt gelegd. Het is de bedoeling om de interconnectie tegen 2020 in gebruik te nemen.

 

Werkzaamheden

Bekijk via deze link de evolutie van de werken

Respect voor ieders leefomgeving is onze prioriteit

De realisatie van het project ALEGrO zal uiteraard gepaard gaan met uiteenlopende werkzaamheden. We zullen al het mogelijke doen om deze werkzaamheden uit te voeren met respect voor het milieu.

Het conversiestation

Het conversiestation komt in Lixhe, op een terrein dat eigendom is van Elia, naast het bestaande onderstation. We zullen gebruikmaken van spitstechnologie en geavanceerde materialen voor een optimaal technisch rendement en om hinder maximaal te beperken. Het station zal ook worden omringd door bomen, zodat het mooi in het landschap past.

 

 

Het tracé als beste optie

Het tracé van de ondergrondse verbinding loopt grotendeels langs bestaande infrastructuren: de autosnelweg E40, het jaagpad en de hogesnelheidslijn tussen Brussel en Keulen. Op die manier vermijden we zoveel mogelijk de stedelijke gebieden, de zones die van belang zijn voor de fauna en flora en de zones van Natura 2000. Het tracé houdt bovendien rekening met de mobiliteit tijdens de werken.


Drie technieken om kabels te leggen

 1. Sleuven
  Over het merendeel van het tracé zal per sectie van 1 km een sleuf worden gegraven van 1,80 m diep en 1 m breed. De werken voor elke sectie zullen ongeveer zes weken duren. Op die manier willen we de impact op de mobiliteit tot een minimum herleiden en de plaatselijke fauna en flora beschermen.    

   

 2. Gestuurde boringen
  Gestuurde boringen moeten de doorgang van de verbinding onder belangrijke infrastructuren zoals kruispunten, verkeerswisselaars en hogesnelheidslijnen vergemakkelijken.   

 3. Microtunnel onder de Maas en het Kanaal
  Ter hoogte van het viaduct van Cheratte zal Elia een microtunnel bouwen onder de Maas en het Kanaal, zodat de verbinding ook onder het water doorloopt. Voor deze werf zullen er bijzonder geavanceerde technieken worden gebruikt.   

Elia maakt er een erezaak van om na elke werf de bestaande infrastructuur (wegen, RAVeL) te herstellen in haar oorspronkelijke staat.

Raadpleeg onze brochure (in het Frans) voor meer informatie over de werken.   

Een partnerproject

Elia wil de gevolgen voor de buurtbewoners maximaal beperken en vindt het dan ook belangrijk om dit project, dat onmisbaar is voor de gemeenschap, uit te voeren in samenwerking met de lokale autoriteiten. Tijdens de werken zal deze samenwerking dagelijks worden benut en versterkt.

We zullen al het mogelijke doen om de hinder tijdens de werken te beperken:

 • Verkeersdruk
  Er zullen maatregelen worden genomen in overleg met de betrokken autoriteiten (dienst openbare werken, politie ...) en de buurtbewoners (gebruik van rijplaten ...).
 • Geluidshinder
  Lawaaierige werken zullen uitsluitend worden uitgevoerd tijdens de 'werkuren' (7-17 uur), uitgezonderd wanneer het betrokken gemeentebestuur gerichte afspraken wil maken om de verkeersdruk te beperken.

Na afloop van de werf:

 • Alle gemeentelijke en regionale infrastructuren worden in hun oorspronkelijke staat hersteld op basis van de plaatsbeschrijving die vóór aanvang van de werken werd opgesteld.

Contact 

Vragen voor het team

Tijdens de voorafgaande procedure en de werken staat een projectteam klaar om eventuele vragen telefonisch of via mail te beantwoorden: