Mercator - Horta


November 2017

De versterkingen van de masten en funderingen op het traject Mercator-Horta vorderen vlot en verlopen volgens planning.

In april 2018 start de volgende fase van de werken: het vervangen van de geleiders op het hele traject. Geleiders zijn de kabels aan de hoogspanningsmasten die elektriciteit transporteren. Elia verwijdert de oude geleiders en plaatst een nieuw type geleider dat meer energie kan transporteren.

Het vervangen van de geleiders verloopt in twee fases:

 • Fase 1: april – juli 2018: werken tussen de hoogspanningsstations Rodenhuize in Gent en Horta in Zomergem.
 • Fase 2: juli – oktober 2018 en april – juli 2019: werken tussen de stations Mercator in Kruibeke en Rodenhuize in Gent.

Let op: deze fasering is veranderd ten opzichte van de informatie die bij de start van het project werd gecommuniceerd. Deze aanpassing van de planning is noodzakelijk om de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet te kunnen garanderen. Volgens de huidige planning zullen alle geleiders tegen eind 2019 vervangen zijn.

Mei 2017

Vanaf eind mei mastversterkingen op volledige tracé Mercator-Horta

Momenteel werkt Elia aan het hoogspanningsstation van Kruibeke (Mercator). Vanaf eind mei starten we met werken aan de hoogspanningslijn Mercator-Horta. Deze lijn loopt van Kruibeke tot Zomergem. Tijdens de eerste fase verstevigen we de masten en funderingen over het volledige traject. Elke mastvoet krijgt ondersteuning van extra ondergrondse betonnen palen.

Vanaf 2018 worden de geleiders op deze lijn vervangen. Dit gebeurt eerst tussen hoogspanningsstation Mercator in Kruibeke en station Rodenhuize in Gent, en daarna tussen Rodenhuize en het hoogspanningsstation Horta in Zomergem.

Elia rondt vergunningstraject af voor PCI-project Mercator-Horta

In mei 2017 verwierf Elia de Stedenbouwkundige Vergunning, de Verklaring van Openbaar Nut en de Wegvergunning voor het project Mercator-Horta. Daarmee werden alle noodzakelijke vergunningen behaald, en kan Elia van start gaan met de werken aan deze belangrijke hoogspanningslijn.

Mercator-Horta staat op de lijst van ‘Projects of Common Interest’ (PCI) van de Europese Commissie. Alle projecten op deze lijst dragen bij tot een geïntegreerde Europese energiemarkt. In het project Mercator-Horta werkt Elia aan de versterking van de hoogspanningslijn tussen Kruibeke en Zomergem om de bevoorradingszekerheid te garanderen, en om de uitwisseling van energie met buurlanden Frankrijk en Nederland mogelijk te maken.

Dankzij het PCI-statuut kon Elia bij het Uniek Loket van het VCFC, dat de vergunningsprocedures van PCI-projecten coördineert, een gezamenlijke aanvraag indienen voor de Stedenbouwkundige Vergunning, de Verklaring van Openbaar Nut en de Wegvergunning. Het project Mercator-Horta heeft bijgevolg kunnen profiteren van de efficiëntere vergunningsprocedures en verbeterde regelgeving voor projecten die onder het PCI-statuut vallen.

December 2016

Elia dient vergunningsaanvraag in voor PCI-project Mercator-Horta

Op 18 november diende Elia een vergunningsaanvraag voor het project Mercator-Horta in bij het Uniek Loket van het VCFC, dat de vergunningsprocedures van PCI-projecten coördineert. Hierdoor werd in één keer het proces voor de Stedenbouwkundige Vergunning, de Verklaring van Openbaar Nut en de Wegvergunning gestart. Deze dossiers volgen nu bij de verantwoordelijke instanties de gebruikelijke procedure.

In het project Mercator-Horta vernieuwt Elia de hoogspanningslijn tussen het hoogspanningsstation Mercator in Kruibeke en station Horta in Zomergem. Specifiek worden de AMS-geleiders vervangen door hoogperformante HTLS-geleiders, komt er een versteviging van masten en funderingen, en voert Elia aanpassingen door aan de schakelapparatuur in Mercator.

In het kader van de lopende procedures van de drie verschillende vergunningen, loopt momenteel een openbaar onderzoek. De plannen en documenten van de dossiers liggen tijdens deze periode ter inzage bij de betrokken steden en gemeenten (Zomergem, Lovendegem, Waarschoot, Evergem, Gent, Lochristi, Moerbeke, Lokeren, Sint-Niklaas, Waasmunster, Temse en Kruibeke). Een digitale kopie hiervan kan ook teruggevonden worden onder de tab ‘Documenten’. De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van een van de betrokken steden en gemeenten.

September 2016

Elia organiseert publieke consultatie voor PCI-project Mercator-Horta

Op 19 en 20 september vinden in Sleidinge en Lokeren twee infomarkten plaats over Mercator-Horta. In dit project vernieuwt Elia de hoogspanningslijn tussen het hoogspanningsstation Mercator in Kruibeke en station Horta in Zomergem. Specifiek worden de AMS-geleiders vervangen door hoogperformante HTLS-geleiders, komt er een versteviging van masten en funderingen, en voert Elia aanpassingen door aan de schakelapparatuur in Mercator.

De infomarkten vinden plaats op volgende momenten en locaties:

 • Maandag 19 september 2016: ’t Klokhuis Sleidinge, Schoolstraat 7, 9940 Sleidinge (tussen 17u en 20u)
 • Dinsdag 20 september 2016: Cultureel Centrum Lokeren (lokaal D), Kerkplein 5, 9160 Lokeren (tussen 17u en 20u)

Deze infomarkten maken deel uit van de publieke consultatie die Elia organiseert voor Mercator-Horta. Dit infrastructuurproject staat immers op de lijst van ‘Projects of Common Interest’ (PCI) van de Europese Commissie, een reeks projecten die bijdragen tot een geïntegreerde Europese energiemarkt. Hierdoor valt Mercator-Horta onder de Europese infrastructuurverordening, waarin Europa vraagt om de publieke inspraak tijdens het vergunningsproces te verhogen.

De omwonenden van het traject ontvingen al een brief met uitnodiging voor de infomarkten. Daarnaast verspreidt Elia een uitgebreide infobrochure aan de betrokken gemeenten en wordt een digitale nieuwsbrief opgestart over de vorderingen in het project.

De lijn Mercator-Horta loopt van de gemeente Kruibeke (hoogspanningsstation Mercator) tot de gemeente Zomergem (station Horta) over een afstand van 49 km.

De lijn ligt volledig in de provincie Oost-Vlaanderen en doorkruist 12 gemeenten:

 • Zomergem, Lovendegem, Waarschot, Evergem, Gent, Lochristi, Moerbeke, Lokeren, Sint-Niklaas, Waasmunster, Temse, Kruibeke.

kaartje

Nut

De lijn Mercator-Horta is een bovengrondse hoogspanningsverbinding die in de jaren 70 werd aangelegd.

Het vervangen en het versterken van de geleiders van de lijn Mercator-Horta zijn essentieel en dat omwille van drie redenen:

 1. Hogere importcapaciteit, goed voor bevoorradingszekerheid
  De versterking van de as Mercator-Horta maakt het mogelijk om meer elektriciteit in te voeren vanuit het buitenland. Dat is goed voor de bevoorradingszekerheid en de economische ontwikkeling in Europa en België.
 2. Integratie van hernieuwbare energie
  De toegenomen capaciteit maakt het ook mogelijk om nieuwe productie-eenheden op het net aan te sluiten. Voor de nieuwe windmolenparken op zee is de as Mercator-Horta bijvoorbeeld erg belangrijk.
 3. Evolutie naar een Europese energiemarkt
  De investeringen van Elia zijn bekeken binnen een Europese context. Europa vraagt haar lidstaten voldoende transportcapaciteit naar en vanuit het buitenland te voorzien zodat de internationale marktwerking verbetert en de energieprijs concurrentiëler wordt.

 

  

 

Vanaf april 2018 start de volgende stap van de werken: de vervanging van de geleiders op het hele traject. Deze werken verlopen in 2 fases.

De as van Mercator tot Horta is een bovengrondse hoogspanningsverbinding die in de jaren 70 werd aangelegd en die 12 gemeenten doorkruist over een afstand van 49 km.

Elia zal op dit traject drie werken uitvoeren om deze hoogspanningsverbinding te vernieuwen.

 • Verstevigen van de masten en funderingen
  Wanneer de geleiders op de hoogspanningsmasten vervangen worden, nemen de krachten op de masten mogelijk toe, ook al weegt de nieuwe geleider minder. Het gaat dan bijvoorbeeld over wind of krachten die ontstaan door het opspannen van de geleider. Daarom verstevigt Elia eerst de masten en funderingen van deze lijn.
 • Vervangen van de geleiders
  De klassieke geleiders worden vervangen door geleiders die performanter zijn. Dankzij de hogere transportcapaciteit van deze geleiders kan Mercator-Horta de elektriciteitsproductie op zee verder transporteren en elektrische verbindingen met buurlanden mogelijk maken.
 • Aanpassingen hoogspanningsstation Mercator
  De vernieuwing van de geleiders maken het ook noodzakelijk om de schakelapparatuur in het hoogspanningsstation Mercator in Kruibeke aan te passen.

Benieuwd hoe deze werken eruitzien? Onze fotograaf ging op pad en maakte foto’s van de mastverstevigingen. U kan deze foto’s hier bekijken.

 

Elia neemt verschillende maatregelen om de impact van de werken op omwonenden en het milieu zoveel mogelijk te beperken:

 • Elia herstelt het terrein na de werken in zijn oorspronkelijke staat.
 • Elia versterkt de funderingen van de masten met een geluidsarme techniek.
 • Elia plaatst de werfdepots bij voorkeur in bestaande industriegebieden of op verharde terreinen om de hinder voor de omgeving en de natuur te beperken.
 • Elia garandeert dat de toegang tot de woning van de omwonenden altijd mogelijk blijft.
 • Er wordt ’s nachts niet gewerkt, waardoor er geen verlichte depots of werven zijn tijdens de nachturen.
 • Landbouwers die schade ondervinden van de werken, worden passend vergoed zoals het protocol tussen Elia en de landbouworganisaties omschrijft.
 • Het werfverkeer maakt gebruik van de kortste, veiligste en best bereikbare routes.
 • Wanneer er omleidingen nodig zijn voor het gewone verkeer, wordt dit met de wegbeheerder (gemeente of Vlaams Gewest) afgesproken en duidelijk gecommuniceerd naar buurtbewoners.

Voor vragen en meer informatie kan u terecht op de Elia-infolijn 0800 11 089 of via e-mail op omwonenden@elia.be.

Contactpersoon Mercator-Horta binnen Elia:

 • Program manager: Arianne Mertens