Brabo


Het project Brabo kadert binnen de versterking van het Belgische elektriciteitsnetwerk en is noodzakelijk om de bevoorrading van gans België en in het bijzonder van het Zeehavengebied van Antwerpen te verzekeren.

Het project omvat enerzijds de verhoging van de importcapaciteit vanuit Nederland met de volgende lopende projecten in Zandvliet en Doel:

  • de installatie van een bijkomende dwarsregeltransformator in Zandvliet op de grens met Nederland
  • de opwaardering van de bestaande 150kV-lijn tussen Zandvliet en Doel naar een 380kV-lijn

Daarnaast voorziet Elia in de aanleg van een nieuwe hoogspanningslijn van 380kV tussen de bestaande hoogspanningsstations te Zandvliet en Lillo en het hoogspanningsstation Mercator in de gemeente Kruibeke.

Bij het bouwen van de nieuwe lijn moeten nieuwe masten en portieken geplaatst worden. Na de oversteek van de Schelde vanuit Lillo, zal de lijn vanaf Liefkenshoek op linkeroever verder aangesloten worden op de bestaande 150kV-lijn die hiervoor opgewaardeerd wordt naar 380kV tot aan het hoogspanningsstation Mercator (gelegen in Kruibeke).

Lees hieronder het laatste nieuws m.b.t. Brabo.

Laatste nieuws

September 2017

Twee extra minderhinder-maatregelen van kracht sinds 1 september

Sinds 1 september 2017 zijn twee nieuwe minderhinder-maatregelen voor de werken aan de Scheldelaan (N101) van kracht. AWV en Elia hebben ten zuiden van de parking aan Evonik een tijdelijke pendelparking aangelegd. Deze bijkomende park-and-ride (P+R) werd ingericht met suggestieve parkeerelementen en een fietsenstalling.
Daarnaast werd de middenberm van de Scheldelaan (N101) tussen het complex Lillo (nr.12) en de toegangsweg van Lillo-dorp verhard. Het collectief vervoer (-3,5 ton) mag de middenberm in beide richtingen gebruiken als busbaan. Met deze nieuwe maatregel willen Elia, AWV, Voka Antwerpen-Waasland en het Havenbedrijf het gebruik van collectief vervoer en de fiets stimuleren bij de werknemers van de havenbedrijven.
De extra minderhinder-maatregelen vloeiden voort uit het structureel bereikbaarheidsoverleg met de bedrijven langs de Scheldelaan.

 

 

Juli 2017 

Structureel overleg met bedrijven loont

Elia en AWV houden maandelijks een bereikbaarheidsoverleg met de bedrijven langs de Scheldelaan, Voka Antwerpen-Waasland en het Havenbedrijf. Tijdens deze overlegmomenten wordt de bereikbaarheid van de bedrijven tijdens de werken besproken en samen gezocht naar bijkomende minderhinder-maatregelen.

De voorbije maanden werden verschillende maatregelen uitgewerkt: aanpassing van werfsignalisatie en verkeerslichten voor een betere verkeersafwikkeling tijdens spitsuren, een overzichtelijke bereikbaarheidsfiche voor anderstalige vrachtwagenchauffeurs, een fietskaart met alle fietspaden en – oversteken ter hoogte van de werfzone, etc. Door op regelmatige tijdstippen de vragen en noden van de bedrijven op te vangen, slagen de projectpartners erin om de hinder tijdens de werken voor iedereen zo beperkt mogelijk te houden. 

Mei 2017

Elia organiseert infomoment voor inwoners Lillo

Op 30 mei 2017 organiseerde Elia samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een infomoment voor de inwoners van Lillo-dorp. De inwoners kregen meer informatie over de bereikbaarheid van Lillo-dorp tijdens de laatste fase van de werken aan de Scheldelaan (N101) die in voege gaat vanaf 21 augustus 2017. Tijdens deze fase blijft Lillo-dorp bereikbaar vanuit het zuiden via een verharding van de middenberm van de Scheldelaan (N101).  Daarnaast werden de inwoners werden ingelicht over de werken van AWV aan de R2 ter hoogte van het complex Lillo (nr.12) in juli en augustus 2017.