Stevin


Het laatste nieuws over dit project kan u vinden op www.stevin.be, 'LAATSTE NIEUWS'

Het project Stevin voorziet in de versterking van het elektriciteitsnet tussen Zomergem en Zeebrugge en omvat volgende grote delen:

 • de aanleg van een dubbele hoogspanningsverbinding van 380kV tussen Zomergem en Zeebrugge, die deels bovengronds en deels ondergronds zal verlopen 
 • de aanleg van een nieuw hoogspanningsstation in Zeebrugge, dat de elektriciteit van 380 kV naar andere spanningsniveaus transformeert 
 • de aanleg van twee nieuwe overgangsstations in Brugge en Damme die de overgang van ondergronds naar bovengronds mogelijk maken

Ook in Zomergem wordt een nieuw hoogspanningsstation gebouwd (zie project Horta).

Het project 

Het project Stevin biedt een antwoord op vier belangrijke behoeften van ons elektriciteitsnet:

 1. Het project Stevin maakt het mogelijk om de windenergie van windparken op zee aan land te brengen en naar het binnenland te transporteren.
 2. Het project is noodzakelijk om een verdere interconnectie van het Belgische net mogelijk te maken via een onderzeese verbinding naar het Verenigd Koninkrijk.
 3. Deze uitbreiding van het 380 kV-net zorgt voor een aanzienlijke verbetering van de elektriciteitsbevoorrading in de West-Vlaamse regio en maakt de verdere economische ontwikkeling mogelijk in de strategisch belangrijke groeipool rond de haven van Zeebrugge.
 4. Het maakt de aansluiting mogelijk van bijkomende decentrale elektriciteitsproductie (wind, zon en andere vormen van duurzame energie) in de kuststreek.

Wilt u meer weten over het nut van het Stevin-project? Klik dan verder naar http://www.stevin.be/stevin-in-het-kort/waarom-is-stevin-belangrijk/ voor meer informatie.

Planning

Voor elk deelproject kan u in de grafiek hieronder zien welke werken, op welk tijdstip, in welke gemeenten plaatsvinden.

Wilt u meer weten over de verschillende deelprojecten? Klik dan zeker door naar http://www.stevin.be/werven-op-een-rij/ voor meer informatie.

De werken 

Stevin versterkt het hoogspanningsnet tussen Zomergem en Zeebrugge.

De werken omvatten:

 • De aanleg van een dubbele hoogspanningsverbinding van 380kV over een afstand van 47 km. De verbinding brengen we deels ondergronds en deels bovengronds aan.
 • De bouw van drie hoogspanningsstations in Zeebrugge, De Spie en Vivenkapelle.
 • De afbraak en het ondergronds leggen van de bestaande 150kV-verbindingen.

We versterken het bestaande hoogspanningsnet in West- en Oost-Vlaanderen om een grotere hoeveelheid elektriciteit van de kust naar het binnenland te transporteren. De versterking gaat gepaard met de aanleg van nieuwe bovengrondse en ondergrondse verbindingen. Tegelijkertijd breken we 53 kilometer oude lijnen af en brengen we 35 kilometer ondergronds zodra de nieuwe verbindingen in gebruik zijn.

Wilt u meer weten over het Stevin-project? Klik dan zeker door naar http://www.stevin.be/stevin-in-het-kort/wat-is-stevin/ voor meer informatie.

Top

Omgeving

De versterking van het hoogspanningsnet tussen Zomergem en Zeebrugge omvatten 10 deelprojecten. De eerste acht deelprojecten zijn voor de aanbouw van het Stevin-tracé. De twee laatste deelprojecten bestaan uit de afbraak van de twee huidige hoogspanningslijnen die vanaf dan overbodig worden. Eerst is de noordelijke bovengrondse 150kV-lijn aan de beurt. Daarna breken we de zuidelijke 150kV-lijn af, nadat de nieuwe ondergrondse verbinding tussen Eeklo en Brugge in gebruik is genomen:

Contact 

Wilt u meer informatie over dit Stevin-project? Klik dan zeker door naar www.stevin.be. Hier komt u meer te weten over onder andere de 10 deelprojecten, het nut van dit project, elektromagnetische velden, de speciale landschapsinrichting en de nodige vergunningen.

Bovendien kan u zich op deze webstek inschrijven voor de digitale nieuwsbrief die regelmatig de laatste stand van zaken weergeeft.

Gelieve deze gegevens in te vullen

Elia verbindt zich ertoe om uw persoonlijke informatiegegevens niet te gebruiken voor een ander doel dan datgene dat werd bekendgemaakt op het ogenblik dat u uw persoonlijke gegevens heeft verstrekt.

Contacteer ons

 • via e-mail: stevin@elia.be
 • via telefoon: 0800 11 089 (tijdens de werkuren)

Top