Study Evolution to paid as cleared for the settlement of activated balancing energy

Elia heeft een studie uitgevoerd met betrekking tot de prijsmethodologie die gebruikt wordt voor de verrekening van geactiveerde energie voor balancingdoeleinden. In deze studie worden de voor-en-nadelen van een evolutie naar een “paid-as-cleared’ methodologie – vroeger dan zoals vereist door Europese regelgeving - onderzocht. Het document beschrijft ook een implementatieplan en een kostenbatenanalyse.

De resultaten van de studie werden gepresenteerd aan de markt tijdens een specifieke vergadering van de Working Group Balancing en een publieke consultatie werd georganiseerd tussen 23 Oktober en 20 November 2017.  De finale versie van de studie werd aangepast in functie van de ontvangen feedback.

Kort samengevat besluit de studie dat  - op basis van high-level inschatting - een nieuwe prijsmethodologie geïmplementeerd kan worden voor mFRR te vroegste in de 2de helft van 2019 en voor aFRR ten vroegste gedurende 2020. Dit telkens op voorwaarde dat er voldoende liquiditeit aanwezig is in de betrokken markt. Dit dient verder uitgewerkt te worden op basis van verfijnde analyses en gedetailleerde plannen, die in het bijzonder rekening houden met gedetailleerde design principes en alsook andere prioriteiten die bepaald worden door Elia, CREG en andere stakeholders.

De finale versie van de studie is hier beschikbaar.