jaarverslag

Users' Group

De Users’ Group werd opgericht om een permanente dialoog aan te gaan met de verschillende categorieën van netgebruikers, toegangsverantwoordelijken en distributienetbeheerders die actief zijn op de elektriciteitsmarkt.

Meer info

Contact Center

Bent u ondernemer, architect, veiligheidscoördinator, enz. en plant u werken in de nabijheid van onze installaties? Richt u tot het Contact Center in uw regio als u hierover vragen heeft.