News

Elia en natuurverenigingen willen minder vogels die tegen lijnen vliegen

08.12.2014

Sommige hoogspanningsleidingen zijn voor vliegende vogels nagenoeg onzichtbaar. Zeker bij mist, schemerduister en ’s nachts. Naar schatting vallen in België elk jaar 170.000 à 500.000 draadslachtoffers. Netwerkbeheerder Elia vroeg aan Aves, Natuurpunt, Vogelbescherming Vlaanderen en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) om alle ‘zwarte lijnen’ in kaart brengen. Op basis van deze studie zal Elia aanpassingen aan haar hoogspanningsnetwerk voorzien in een poging om het aantal slachtoffers drastisch te verlagen.

Uitzonderlijke capaciteitsmaatregelen genomen door Elia, RTE en Tennet in geval van schaarste deze winter

02.12.2014

Elia, TenneT TSO B.V. en RTE zijn overeengekomen om een buitengewone procedure voor deze winter toe te passen en hebben hiervoor,waar nodig, de goedkeuring aan de regelgevers gevraagd. Door de onbeschikbaarheid van meerdere nucleaire productie-eenheden wordt België geconfronteerd met het verlies van meer dan één derde van zijn gecentraliseerde productiecapaciteit ten opzichte van deze van de winter van 2013-2014.

Volg Elia op: twitter  linkedin

Contact Center

Bent u ondernemer, architect, veiligheidscoördinator, enz. en plant u werken in de nabijheid van onze installaties? Richt u tot het Contact Center in uw regio als u hierover vragen heeft.