Productie

Elia stelt, in samenwerking met FEBEG, op eenvormige en transparante wijze productiegegevens ter beschikking.

In november 2006 hebben de leden van de producentenvereniging FEBEG (Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven) in samenwerking met Elia een vrijwillig initiatief opgestart om de publicaties over de productie-eenheden geleidelijk op te voeren. Dankzij dit initiatief kan de informatie op een eenvormige en transparante wijze gepubliceerd worden op een website die neutraal is voor alle marktspelers.

Voor meer informatie over dit vrijwillig initiatief en de bijhorende publicaties, klik op de procedure voor het publiceren van productiegegevens (in het Engels).

De gegevens betreffende de productie-eenheden

De operationele gegevens betreffende de vooruitzichten van productie en de productie-eenheden waarvoor een CIPU-contract (Contract for the Injection of Production Units) met Elia is afgesloten, zijn als volgt opgebouwd:

 • het productiepark en de geïnstalleerde vermogens;
 • de gegevens over de windproductie;
 • de gegevens over de pv- zonneproductie;
 • de vooruitzichten qua beschikbare productiecapaciteiten;
 • het productieprogramma;
 • de niet-geplande uitdienstnames van productie-eenheden en de wijzigingen in de geplande onbeschikbaarheden van de productie-eenheden
 • de opgewekte energie;
 • de vooruitzichten van de evolutie van de productiecapaciteiten.

TopBrandstoftypes

In de meeste publicaties worden de gegevens per brandstoftype gesommeerd. De 7 brandstoftypes die in de publicaties worden weergegeven, zijn:

 • kernenergie (NU);
 • steenkool (CP);
 • aardgas (NG);
 • vloeibare brandstof (LF);
 • water, deze omvat waterloopcentrales en de pompinstallaties (WA);
 • wind (WI);
 • een groep van ‘andere’, met onder meer afval, biomassa, hoogovengassen, zonne-energie enz. (Other).

Voor de productie-eenheden die op meer dan een brandstof werken, zijn de gegevens bijeengebracht volgens het type brandstof dat in het voorbije jaar het meeste werd gebruikt (bv. indien de hoofdbronnen bestonden uit gas (20%), steenkool (35%) en hoogovengas (45%), dan wordt de categorie 'Other' gebruikt).

Top