Federaal ontwikkelingsplan 2010-2020

Elia loopt vooruit op de toekomst van de elektriciteitsmarkt en voorziet investeringen in het net.

Ontwikkelingsplan 2010-2020 (PDF)

U kunt het ontwikkelingsplan 2010-2020 inkijken op de pagina Federaal ontwikkelingsplan, alsook de Strategische Milieubeoordeling die in dit kader is uitgevoerd.

Download de vroegere versies van het ontwikkelingsplan op de pagina Publicaties, rubriek Federale ontwikkelingsplannen.

Doelstellingen

Elia bepaalt in zijn federaal ontwikkelingsplan de geplande investeringsprojecten voor de spanningen van 380 tot 150 kV. Zo neemt Elia de nodige maatregelen opdat het hoogspanningsnet kan voorzien in de behoeften van morgen wat de bevoorradingszekerheid, duurzaamheid en het concurrentievermogen betreft.
Elia dient het plan ter goedkeuring in bij de minister van Energie. Het plan wordt ook vanuit milieu-oogpunt bestudeerd: er wordt hierover een milieu-effectenstudie gemaakt en een uitgebreide volksraadpleging georganiseerd.

Het recentste ontwikkelingsplan van Elia, voor de periode 2010 – 2020, gaat in op 3 belangrijke aandachtspunten:

 1. de betrouwbaarheid van het net;
 2. de economische efficiëntie;
 3. de duurzaamheid van de gekozen oplossingen.

TopOnzekerheden en hypotheses

Het is uiteraard onmogelijk de toekomst voorspellen. Daarom stelt het ontwikkelingsplan verschillende scenario’s voor die elk een mogelijk facet van de toekomst van de Belgische elektriciteitsmarkt onderzoeken. De beslissingen over de kernuitstap, de toename van de productie van hernieuwbare energie, de evolutie van de productiecapaciteiten van de buurlanden met wie we verbonden zijn… zijn factoren die de evolutie van de elektriciteitsmarkt sterk kunnen beïnvloeden.

TopDenkpistes

Het ontwikkelingsplan 2010-2020 is gebaseerd op 5 belangrijke pijlers:

 • De interconnecties uitbouwen
  De interconnecties met de buurlanden zijn uiterst belangrijk voor de ontwikkeling van een Europese elektriciteitsmarkt, maar ook voor de verbetering van de bevoorradingszekerheid in België en in Europa.
 • Hernieuwbare productie-eenheden integreren
  Om de hernieuwbare productie-eenheden optimaal te kunnen aansluiten op zijn net en bij te dragen aan de verwezenlijking van de Belgische en Europese energie- en klimaatdoelstellingen ontwikkelt Elia een specifieke strategie. De integratie van hernieuwbare energie legt immers een aantal beperkingen op die voor Elia nieuwe uitdagingen inhouden.
 • ‘Traditionele’ (of gecentraliseerde) productie-eenheden integreren
  Het ontwikkelingsplan stelt de investeringen voor die verbonden zijn aan projecten voor de oprichting van nieuwe centrale productie-eenheden die voor extra capaciteit zorgen en de concurrentie op de markt bevorderen. Het houdt ook rekening met de vervanging van een deel van de traditionele centrales aan het eind van hun leven door krachtigere en meer betrouwbare eenheden.
 • Het net versterken
  Het net moet kunnen inspelen op de ontwikkeling van het verbruik. Ondanks de Europese doelstellingen voor de verbetering van de energie-efficiëntie, verwacht Elia niet dat het net niet meer moet worden versterkt. Integendeel. De ontwikkeling van bijvoorbeeld elektrische wagens of warmtepompen zou het verbruik kunnen doen toenemen.
 • De operationele werking van het net op peil houden
  België is één van de Europese landen met de beste bevoorradingskwaliteit. En dat dankzij een efficiënte onderhouds- en vervangingsstrategie. Elia ontwikkelde een methodologie om prioriteiten te stellen in vervangingsprojecten en aanpassingen aan de milieunormen.

Top