Maandcapaciteit

Hier vindt u de voorspellingen van de maandcapaciteit en de te veilen capaciteit voor de uitwisselingen van energie tussen België en Nederland en tussen België en Frankrijk.

Voorspellingen van de maandcapaciteiten en de te veilen capaciteit


From The Netherlands to Belgium
MonthNet transfer capacity NTC (MW) (1)Proposed capacity (2)Resales Y => MCapacity for auction (3)Determined on
January 20191200282328518/12/2018
February 2019950219021917/01/2019
March 20190000
April 20190000
May 20190000
June 20190000
July 20190000
August 20190000
September 20190000
October 20190000
November 20190000
December 20190000
From Belgium to The Netherlands
MonthNet transfer capacity NTC (MW) (1)Proposed capacity (2)Resales Y => MCapacity for auction (3)Determined on
January 20191200146014618/12/2018
February 2019950146014617/01/2019
March 20190000
April 20190000
May 20190000
June 20190000
July 20190000
August 20190000
September 20190000
October 20190000
November 20190000
December 20190000
From France to Belgium
MonthNet transfer capacity NTC (MW) (1)Proposed capacity (2)Resales Y => MCapacity for auction (3)Determined on
January 20192300325733218/12/2018
February 20191800200020017/01/2019
March 20190000
April 20190000
May 20190000
June 20190000
July 20190000
August 20190000
September 20190000
October 20190000
November 20190000
December 20190000
From Belgium to France
MonthNet transfer capacity NTC (MW) (1)Proposed capacity (2)Resales Y => MCapacity for auction (3)Determined on
January 2019800300030018/12/2018
February 2019600200020017/01/2019
March 20190000
April 20190000
May 20190000
June 20190000
July 20190000
August 20190000
September 20190000
October 20190000
November 20190000
December 20190000

Capaciteitsverdelingsregels

De hierna voorgestelde maandcapaciteiten zijn berekend volgens de regels voor de verdeling van de capaciteit tussen de verschillende tijdsbestekken, die beschreven zijn in het document Split Rules (in het Engels). De regulatoren hebben met deze regels ingestemd.

Net Transfer Capacity (Ref 1)

De Net Transfer Capacity (NTC) is de voorspelling van de transmissiecapaciteit voor in- en uitvoer aan de Belgische grenzen die is overeengekomen tussen Elia en de naburige netbeheerders.

Voor meer informatie over de berekeningsmethode kan u terecht op de pagina Transmissiecapaciteit op de grenzen.

Voorgestelde capaciteit (Ref 2)

De ‘voorgestelde capaciteit’ wordt berekend volgens de hierboven vermelde verdelingsregels, vóór de integratie van de cijfers van de doorverkoop van jaarcapaciteiten via de maandelijkse veilingen.

Te veilen capaciteit (Ref 3)

De‘te veilen capaciteit’ is de som van de voorgestelde capaciteit en de cijfers van de doorverkoop van jaarcapaciteiten via de maandelijkse veilingen. De maandcapaciteiten worden op de markt aangeboden via expliciete veilingen die georganiseerd worden door JAO.EU, het gezamenlijk veilingbureau dat werd opgericht op initiatief van verscheidene transmissienetbeheerders voor elektriciteit, waaronder Elia.

Voor meer informatie over de geldende mechanismen kan u terecht op de pagina Cross-border mechanismen.

De methodologie die wordt aangewend voor de capaciteitsberekening verschilt volgens de tijdsbestekken

De berekening van langetermijncapaciteit (jaar, maand en week) gebeurt volgens de methodologie die wordt aangewend voor de NTC (Net Transfer Capacity), terwijl de berekening van de dagcapaciteit gebaseerd is op de flow-based methodologie. De voorspelling van de transmissiecapaciteit voor in- en uitvoer in de controlezone van Elia zal worden beïnvloed door de gegevens die in beide tijdsbestekken en volgens beide methodologieën worden berekend. Meer informatie over de berekeningsmethodes is hier beschikbaar.