Maandcapaciteit

Hier vindt u de voorspellingen van de maandcapaciteit en de te veilen capaciteit voor de uitwisselingen van energie tussen België en de landen waarmee België is verbonden.

Voorspellingen van de maandcapaciteiten en de te veilen capaciteit


From The Netherlands to Belgium
MonthNet transfer capacity NTC (MW) (1)Proposed capacity (2)Resales Y => MCapacity for auction (3)
1200.000282.0003.000285.000
950.000219.00041.000260.000
950.000219.0003.000222.000
950.000219.0003.000222.000
950.000219.0003.000222.000
950.000219.00041.000260.000
950.000219.00041.000260.000
From Belgium to The Netherlands
MonthNet transfer capacity NTC (MW) (1)Proposed capacity (2)Resales Y => MCapacity for auction (3)
1200.000146.00000
950.000146.00000
950.000146.00000
950.000146.00000
950.000219.00000
950.000219.00060.000279.000
950.000219.00060.000279.000
From France to Belgium
MonthNet transfer capacity NTC (MW) (1)Proposed capacity (2)Resales Y => MCapacity for auction (3)
2300.000325.0007.000332.000
1800.000200.00011.000211.000
1800.000200.0005.000205.000
1800.000200.00011.000211.000
1800.000200.00011.000211.000
1800.000046.0000
1800.000200.00042.000242.000
From Belgium to France
MonthNet transfer capacity NTC (MW) (1)Proposed capacity (2)Resales Y => MCapacity for auction (3)
800.000300.00000
600.000200.00000
600.000200.00000
600.000200.00000
600.000200.00000
600.000000
600.000200.00000
From Great Britain to Belgium
MonthNet transfer capacity NTC (MW) (1)Proposed capacity (2)Resales Y/Q => MCapacity for auction (3)
606.000300.00000
428.000000
336.000000
From Belgium to Great Britain
MonthNet transfer capacity NTC (MW) (1)Proposed capacity (2)Resales Y/Q => MCapacity for auction (3)
781.000300.00000
721.000100.00000
781.000000

Capaciteitsverdelingsregels

De hierna voorgestelde maandcapaciteiten zijn berekend volgens de regels voor de verdeling van de capaciteit tussen de verschillende tijdsbestekken, die beschreven zijn in het document Split Rules (in het Engels). De regulatoren hebben met deze regels ingestemd.

Net Transfer Capacity (Ref 1)

De Net Transfer Capacity (NTC) is de voorspelling van de transmissiecapaciteit voor in- en uitvoer aan de Belgische grenzen die is overeengekomen tussen Elia en de naburige netbeheerders*. In de Europese verordening 543/2013 wordt dit voorspelde capaciteit genoemd.

Voor meer informatie over de berekeningsmethode kan u terecht op de pagina Transmissiecapaciteit op de grenzen.

Voorgestelde capaciteit (Ref 2)

De ‘voorgestelde capaciteit’ wordt berekend volgens de hierboven vermelde verdelingsregels, vóór de integratie van de cijfers van de doorverkoop van jaarcapaciteiten via de maandelijkse veilingen.

Te veilen capaciteit (Ref 3)

De‘te veilen capaciteit’ is de som van de voorgestelde capaciteit en de cijfers van de doorverkoop van jaarcapaciteiten via de maandelijkse veilingen. De maandcapaciteiten worden op de markt aangeboden via expliciete veilingen die georganiseerd worden door JAO.EU, het gezamenlijk veilingbureau dat werd opgericht op initiatief van verscheidene transmissienetbeheerders voor elektriciteit, waaronder Elia. In de Europese verordening 543/2013 wordt dit de aangeboden capaciteit genoemd.

Voor meer informatie over de geldende mechanismen kan u terecht op de pagina Cross-border mechanismen.

 

*gelieve te noteren dat de maandelijkse NTC tussen België en Groot-Brittannië zijn op dit moment enkel ELIA waarden