Trimestriele capaciteit

Afgezien van de "standaard" mechanismen voor de toewijzing van jaarlijkse, maandelijkse or wekelijkse grensoverschrijdende capaciteiten, die het onderwerp zijn van specifieke publicaties op de ENTSOE Transparency platform , andere pariculiere lange termijn mechanismen ( dwz op tijdshorizon langer dan Day-ahead) kunnen bestaan op bepaalde grenzen. Deze publicaties zijn gegroepeerd onder de generieke naam "Long Term" in de ENTSOE-publicaties.

Grens tussen België en Groot-Brittannië

Trimestriële capaciteit

*De implementatie van dit allocatiemechanisme aan de grens tussen België en Groot-Brittannië, gepland voor dit jaar, wacht momenteel op bevestiging van de datum van de eerste allocaties


From Belgium to Great Britain
Quarter[BE->GB] Quarter Ahead Net Transfer Capacity [MW]Proposed capacity (2)Resales Y => QCapacity for auction (3)
0 - - -
From Great Britain to Belgium
Quarter[GB->BE] Quarter Ahead Net Transfer Capacity [MW]Proposed capacity (2)Resales Y => QCapacity for auction (3)
0 - - -