Lijst van ARP's

Elia houdt alle ARP’s (Access Responsible Party) of evenwichtsverantwoordelijken bij in een lijst.

Het ARP-contract regelt de rechten en plichten van enerzijds Elia en anderzijds de toegangsverantwoordelijke voor het behoud van het evenwicht. Elia zorgt ervoor dat het evenwicht in zijn regelzone behouden blijft, waarbij de ARP instaat voor het behoud van het evenwicht op kwartuurbasis van het geheel van injecties en afnames (met inbegrip van de HUB en Import/Export) waarvoor hij verantwoordelijk is.

Op elk toegangspunt op het net moet een evenwichtsverantwoordelijke zijn aangeduid. Ofwel neemt de leverancier die rol zelf voor zijn rekening ofwel duidt hij ARP (Access Responsible Party) aan die al over een contract met Elia beschikt.

Het onderstaande document geeft de lijst weer van alle evenwichtsverantwoordelijken voor de toegangspunten op het Elia-net:

Geactualiseerde lijst van de ARP's