Vooruitzichten van de evolutie van het productievermogen

Op basis van de productievergunningen(*) die aan de producenten worden verleend, maakt Elia een overzicht van de vooruitzichten van de evolutie van het productievermogen in België.

De onderstaande tabel vermeldt de lijst van de productievergunningen die de federale minister bevoegd voor het energiebeleid heeft verleend voor de eenheden met een vermogen van meer dan 25 MW. U vindt er ook de vergunningen voor de domeinconcessies voor de offshore windmolenparken.

De lijst bevat enkel de vergunningen van installaties die nog niet (volledig) operationeel zijn. De gegevens worden bijgewerkt telkens als een nieuwe vergunning aan een producent wordt verleend. Deze lijst geeft enkel een vooruitzicht van de evolutie van het Belgische productiepark.

Op de website van de CREG kunt u de lijst van alle productievergunningen raadplegen: http://www.creg.be/nl/professionals/productie/overzicht-houders-productievergunning

Datum vergunning Vergunningshouder Type (productie/fuel) Bijkomend ontwikkelbaar nettovermogen (Mwe) Plaats (gemeente)
31/07/2014 Eni Power Generation SA/NV CCGT 450 Seneffe/Manage
26/04/2016 Dils-Energie 2 * STEG 2 * 460 Dilsen
1/06/2012 Seastar Offshore windmolenpark 245 Lodewijkbank, voorheen Bank zonder Naam
20/07/2013 Mermaid Offshore windmolenpark 266 Boven Blighbank
20/07/2013 Mermaid Offshore golfslagenergie 61 Boven Blighbank
25/06/2013 Northwester 2 Offshore windmolenpark 224 Boven Blighbank
25/06/2013 Neufchateau Onshore windmolenpark 25 Neufchateau
8/04/2013 Thuillies

Onshore windmolenpark

26 Thuillies

(*)Naast de productievergunning dient een productie eenheid nog over een aantal andere vergunning *en* te beschikken waaronder onder andere de bouwvergunning en de milieuvergunning