Netverliezen

Elia koopt jaarlijks ongeveer 500 GWh aan om de verliezen van het spanningsnet tussen 70 en 26 KV te compenseren.

Deze aankopen gebeuren elk jaar door middel van een Europese aanbestedingsprocedure, die voor alle leveranciers (producenten, traders,...) toegankelijk is. Houder zijn van een ARP-contract (Access Responsible Party) is de enige voorwaarde om aan de selectie te kunnen deelnemen.

Aan het begin van het jaar publiceert Elia een Aankondiging van Opdracht waarin het gewenste volume vermeld wordt en de geïnteresseerde leveranciers verzocht worden om zich kandidaat te stellen. De te volgen procedure en de lijst van te leveren documenten worden gedetailleerd omschreven in deze Aankondiging van Opdracht.

Elia selecteert de kandidaten op basis van:

  • economische criteria (voornaamste activiteit gedurende de voorbije jaren, ervaring met het leveren van vergelijkbare diensten, belangrijkste contracten, geleverde volumes, …);
  • financiële criteria (balansen, liquiditeitsratio's, solvabiliteit, rentabiliteit, …);
  • technische criteria (kwaliteitssysteem, bekwaamheid van het personeel, talenkennis, …).

Vervolgens wordt de aanbesteding aan de geselecteerde kandidaten gestuurd. Zij dienen de offertes in door middel van omgekeerde veilingen op het internet die heel het jaar door Elia worden georganiseerd voor de levering van energie. De geselecteerde kandidaten worden over het algemeen 24 uur op voorhand verwittigd dat er een veiling zal plaatsvinden.