Sociaal

Gezondheid & veiligheid

Veiligheid komt altijd, overal en voor iedereen op de eerste plaats. Wij blijven investeren in veiligheid en we werken op een verantwoorde en veilige manier. Ons doel is nul ongevallen. Elke medewerker en aannemer kent de principes van ons veiligheidsprogramma. We zorgen ervoor dat de veiligheidsinstructies van de Elia groep correct worden toegepast om incidenten te voorkomen.

Elektrische infrastructuur is gevaarlijk en zal dat altijd zijn. Daarom is de veiligheid onze topprioriteit in alles wat wij ondernemen. De continue ontwikkeling van technische, management- en gedragscompetenties is bijgevolg een kernverantwoordelijkheid van ons Competence Centre.

Op managementniveau is de veiligheid de verantwoordelijkheid van de Chief Executive Officer en is een deel van de variabele bonus van de kaderleden aan de veiligheidsprestatie gekoppeld.

Het GO FOR ZERO-programma heeft vijf pijlers:

  1. People & Technical Skills - In deze steeds evoluerende wereld moet iedereen voortdurend zijn vaardigheden aanscherpen en bijleren. Het project People & Technical Skills brengt de technische en gedragsvaardigheden binnen Elia in kaart en werkt opleidingstrajecten uit ze te verbeteren
  2. Operational & Safety Excellence - Feedback, een open dialoog en een regelmatige communicatie binnen en tussen onze teams zijn cruciaal om onze ambitieuze doelstellingen voor veiligheid, efficiëntie en operationele kwaliteit te bereiken. Continue verbetering vereist het onderzoek naar en de ontwikkeling van oplossingen voor operationele problemen.
  3. Operational & Safety Excellence with DSOs - Elia deelt verschillende hoogspanningssubstations met distributienetbeheerders. Daarom hebben Elia en haar collega's in de distributiesector een project voor meer veiligheid gelanceerd.
  4. Safety for Contractors - In het kader van de energietransitie onderneemt Elia het meest ambitieuze investeringsprogramma in haar geschiedenis. Samen met haar onderaannemers streeft Elia ernaar dat ook zij kunnen uitpakken met een optimale veiligheid en nul ongevallen.
  5. Safety Leadership - Elia heeft structureel een managementstijl in de praktijk gebracht die werknemers aanmoedigt om risicogedrag te rapporteren en veilig te werken. De managers moeten inspireren, het goede voorbeeld geven en een klimaat van vertrouwen scheppen waarin alle werknemers veiligheidsgerichte attitudes en gedrag vertonen. Ze mogen ook nooit concessies doen aan de veiligheid.

We onderzoeken de invoering van een gezondheids- en veiligheidsbeheersysteem. Er zijn gesprekken aan de gang met experts van 50Hertz over hun ervaring met de toepassing van het OHSAS 18001-systeem.

Veiligheidsweken

Elia organiseert elk jaar in mei en september Veiligheidsweken voor haar personeelsleden, om het bewustzijn van het belang van de veiligheid aan te wakkeren.

Het programma omvat verschillende vormen van communicatie, opleidingssessies en teamoefeningen. Het is de bedoeling dat iedereen meewerkt en de boodschap duidelijk begrijpt. In mei 2018 lag de nadruk op onze '6 non-negotiables' of gedragingen die we niet langer in de onderneming willen zien. In september lag de focus op 'veiligheid in het verkeer'.

Veiligheidsopleidingen

Elia geeft haar personeel doorlopend opleidingen. Alle werknemers op het terrein moeten een opleidingstraject volgen dat regelmatig wordt opgefrist. Elia zorgt ook voor opleidingsmateriaal, trainingen en tests voor haar aannemers. Zo volgden 1.290 mensen onze nieuwe opleiding 'Werkopzichter'. 1.041 deelnemers slaagden voor de test en ontvingen een certificaat.

Veiligheidsinspecties

Terwijl in 2017 het aantal inspecties aanzienlijk toenam, lag de focus in 2018 meer op de kwaliteit dan op de kwantiteit van onze inspecties.

Risicoanalyse

Via een grondige systematische risicoanalyse kan Elia de juiste maatregelen nemen en de juiste acties uitvoeren om de veiligheid preventief te benaderen en waar nodig verbeteringen aan te brengen. We gebruiken meetbare doelstellingen en indicatoren die strikt worden gevolgd en beoordeeld.

Veiligheidscultuur

Veiligheid is een essentieel onderdeel van onze bedrijfscultuur. Elia wil een authentieke veiligheidscultuur ontwikkelen die door elke medewerker en afdeling van het bedrijf wordt gerespecteerd. Het concept veiligheid moet voor iedereen een reflex zijn!

Doorlopende opleiding en bewustmaking zijn essentieel. Het personeel van Elia krijgt vanaf de eerste werkdag grondige veiligheidsopleidingen om ervoor te zorgen dat de mensen hun eigen veiligheid en die van hun collega's en de omgeving steeds respecteren. Telkens als nieuwe werkmethodes worden ingevoerd, zorgen we voor speciale opleidingen.

Meer informatie over waarden, processen en prestatie:

Diversiteit

Elia geeft alle kandidaten gelijke kansen, ongeacht hun geslacht, leeftijd, achtergrond of religie. We geloven ook in kansen voor jonge en minder jonge mensen, die soms moeilijk aan bod komen op de arbeidsmarkt. Elia neemt regelmatig deel aan jobbeurzen om toekomstige kandidaten met verschillende opleidingsachtergronden te ontmoeten (ingenieurs, technici, enz.).

Elia heeft medewerkers van verschillende nationaliteiten, leeftijdsgroepen en ervaringen. Onze activiteiten vragen een veelvoud aan talenten en we streven ernaar om teams te vormen die uitblinken in wat ze doen. We geloven dat diversiteit onze teams verrijkt. Omdat aansprakelijkheid en het welzijn van de samenleving centraal staan in onze cultuur, willen wij de diversiteit van onze onderneming als een instrument voor sociale en professionele integratie gebruiken.

Elia is lid van de organisatie The Shift in België, die ondernemingen samenbrengt rond duurzaamheidsthema’s rond gemeenschappelijke inzet en uitwisseling van kennis. Als lid van deze organisatie nemen wij deel aan haar diversiteitsinitiatieven.

Er zijn minder vrouwen in EA en EE, twee bedrijven die een meer technische achtergrond vergen. Aangezien de meeste senior managers uit deze bedrijven afkomstig zijn, is het percentage vrouwen in die rollen daardoor lager

Er is een goede vertegenwoordiging van vrouwen op het niveau van directeur en directe leidinggevende. Om de ondervertegenwoordiging van vrouwen in hogere managementfuncties tegen te gaan, zijn er in hoofdzaak twee acties ondernomen:

  • aan de selectiecriteria zijn naast technische vaardigheden ook criteria met betrekking tot leiderschap en zachte vaardigheden (zogenaamde ‘soft skills’) toegevoegd;
  • interne overplaatsingen van minder naar meer technische gebieden.

Het bestaande programma voor wijziging van de cultuur zal dienstdoen als katalysator.

In de toekomst zal de afdeling Human Resources een diversiteitscharter ontwikkelen om onze diversiteitsverbintenis en onze principes vaste vorm te geven.

Ambassadors

A network of ambassadors was created at Elia before the summer of 2018. Developed at the initiative of passionate colleagues, the group shares ideas, tips and tricks, successes and events, and organises workshops within the company through a cooperative process. Ideas are also shared via the intranet, with all colleagues who are familiar with the issue being able to take part.

A real sustainable dynamic has been created within the company.

Duurzame voiding

Of het nu gaat om een tussendoortje voor de computer of op de werf of om een complete maaltijd in het bedrijfsrestaurant: op vele momenten van de dag wordt er op het werk gegeten.

In de Brusselse sites van Elia worden gemiddeld 300 maaltijden per dag geserveerd. Samen met haar dienstverlener Aramark zet Elia zich in om een duurzaam voedingsaanbod op het menu te zetten in haar bedrijfsrestaurants.

We hebben ons gebaseerd op de GoodFood-criteria van het Brussels Gewest, een label dat we eind 2018 hopen te binnen te halen.We plaatsen waterkannen op de tafels van onze restaurants. Wij geven de voorkeur aan verse en seizoensgebonden groenten en fruit, producten van biologische of geïntegreerde landbouw, geteeld zonder pesticiden of chemische meststoffen. Wij bieden gevarieerde, evenwichtige menu's en een vegetarisch aanbod. We gebruiken geen eieren van kippen die in legbatterijen worden gehouden en geven de voorkeur aan boerderijkippen (minimaal 20% in gewicht, op jaarbasis) boven kippen die in batterijen worden gehouden. We kiezen voor vis uit duurzame visserij; vis die in de ‘Viswijzer’ van het WWF als ‘rood’ is geclassificeerd, staat niet langer op het menu.

Voor exotische producten en koffie kiezen we voor eerlijke handel.