Tussentijds jaarverslag


30-08-2012

Elia’s halfjaarcijfers positief beïnvloed door de resultaten in Duitsland. 



  • Elia publiceert sterke halfjaarcijfers dankzij een sterk halfjaar van haar Duitse activiteit 50Hertz; investeringen verlopen volgens planning; netto boekwaarde per aandeel bedraagt € 33,64.
  • Een langlopende kredietfaciliteit van € 700 miljoen in België met 4 banken wordt afgesloten.
  • Het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de versterking van het net voor de toekomstige windmolenparken in de Noordzee wordt principieel goedgekeurd.
  • Het tweede ENTSO-E tienjarige ontwikkelingsplan voor het Europese net wordt gepubliceerd.

Lees het persbericht.