Elia zet een Euro Medium Term Note Programma op touw


01-02-2013

Elia System Operator SA/NV heeft een Euro Medium Term Note Programma op touw gezet voor een globaal bedrag van 3 miljard EUR.


Lees het persbericht

Download het prospectus en de bijlagen op www.eliagroup.eu onder Investor Relations > Programma EMTN.