Galloping in West-Vlaanderen


14-02-2013

Als gevolg van een uitzonderlijke mix van meteorologische omstandigheden – temperatuurwaarden rond het nulpunt, een aanzienlijke vochtigheidsgraad en de wind die uit een specifieke richting waait – worden hoogspanningslijnen in West-Vlaanderen geconfronteerd met het gallopingverschijnsel (elektrische geleiders gaan “in galop”, of beginnen te “dansen”, en komen in elkaars nabijheid) wat mogelijk tot een kortsluiting kan leiden.

De 150 kV-lijnen (150.194 en 150.195) tussen Beerst en Koksijde zijn buiten dienst geweest en konden pas terug worden ingeschakeld rond 10.45 uur, op het ogenblik dat het gallopingfenomeen, gebonden aan de weersomstandigheden, ophield.

Het fenomeen heeft ook andere lijnen geïmpacteerd, maar zonder dat de bevoorrading werd onderbroken.