Oprichting van de ‘Future of Power Grids-Elia Group Chair’


17-06-2014

De Elia groep, één van de top 5 netbeheerders binnen Europa, en Vlerick Business School hebben een leerstoel opgericht, die de toekomst van het energielandschap, en meer bepaald de impact op de elektriciteitsnetten, van naderbij zal bestuderen.

De sector van energienetwerkbeheerders staat immers aan de vooravond van ingrijpende veranderingen, veroorzaakt door onder meer technologie, regulering en organisatie van de markt. De leerstoel wordt opgericht voor een periode van 5 jaar.

Lees het persbericht