Werken in de hoogspanningsstations van Monceau-sur-Sambre en Zandvliet


18-08-2014

Naar aanleiding van de artikels die vandaag in de pers verschenen zijn, verduidelijkt Elia dat de werken die nu aan de gang zijn in de hoogspanningsstations van Monceau-sur-Sambre en Zandvliet slechts weinig gevolgen hebben voor de globale invoercapaciteit.


Een incident dat op 17 maart plaatsvond in het hoogspanningsstation van Monceau-sur-Sambre, één van de interconnectiepunten met Frankrijk, zorgde voor aanzienlijke materiële schade. Daarom moesten er grote werkzaamheden worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn nu aan de gang en zouden eind november moeten klaar zijn. Deze situatie heeft slechts weinig impact op de invoer van energie vanuit Frankrijk aangezien de verbinding waarop er wordt gewerkt vooral op lokaal vlak een rol heeft, meer bepaald op het beheer van het net in de regio Henegouwen.

Bovendien voert Elia op dit ogenblik ook onderhouds- en inspectiewerkzaamheden uit in het hoogspanningsstation van Zandvliet, een ander belangrijk hoogspanningsstation voor de interconnectie met Nederland. Deze werken waren gepland en worden nu uitgevoerd om het net zo goed mogelijk voor te bereiden voor de winter.