Overlijden Steve Stevaert


03-04-2015

De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Elia zijn bedroefd door het onverwachts overlijden van Steve Stevaert. Deze zetelde sinds 2011 met veel toewijding in de Raad van Bestuur van Elia. Zijn mandaat liep tot 2017. Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe.