Addendum aan de Elia studie over de nood aan ‘adequacy’ en flexibiliteit in het Belgische elektriciteitsnet


29-09-2016

Elia heeft een aantal bijkomende scenario’s becijferd m.b.t. de nood aan ‘adequacy’ en flexibiliteit in het Belgische elektriciteitsnet in de periode 2017-2027. Dit addendum kwam er op vraag van Minister van Energie Marie-Christine Marghem nadat de Algemene Directie Energie van de FOD Economie een openbare raadpleging organiseerde over het aanvankelijke rapport van 20 april 2016.Gelieve het addendum en het aanvankelijke rapport terug te vinden via deze link