Openbare raadpleging over de gewijzigde regels voor de nominatie van lange termijn fysieke transmissierechten voor de Channel regio

Openbare raadpleging over de gewijzigde regels voor de nominatie van lange termijn fysieke transmissierechten voor de Channel regio

Na de inwerkingtreding van Verordening (EU) nr. 2016/1719 van de Commissie van 26 september 2016 tot vaststelling van een richtsnoer inzake de toewijzing van capaciteit op termijn (de FCA-verordening) hebben alle transmissiesysteembeheerders die fysieke transmissierechten (PTR's) afgeven aan een grens van een biedzone van het Kanaal, overeenkomstig artikel 36 van de FCA-verordening een voorstel ingediend voor de lange termijn nominatieregels voor deze grenzen.

Er zijn verscheidene nieuwe interconnectoren gepland op de grens tussen Groot-Brittannië en Frankrijk. Daartoe hebben de TNBs van de Channel regio een gewijzigd voorstel opgesteld voor de nominatieregels voor PTR's op het niveau van de biedzonegrens, waardoor de GB-FR-grens generiek wordt.

De raadpleging loopt van 25 februari tot 25 maart 2019 .

De geraadpleegde documenten, het antwoordformulier en de relevante achtergrondinformatie zijn te vinden op de website van Entso-e: https://consultations.entsoe.eu/markets/amended-channel-nomination-ptr/ .