Publieke consultatie over de methodologie, hypotheses en gegevensbronnen voor de dimensionering van de volumes voor de strategische reserve voor de winter 2020-2021

Elia lanceerde op 26 april de publieke consultatie over de methodologie, hypotheses en de gegevensbronnen die worden gebruikt om het volume te bepalen voor de strategische reserve voor de winter 2020-2021. Deze publieke consultatie werd gehouden in het kader van het jaarlijkse proces voor het bepalen van de strategische reserve, zoals omschreven in artikel 7bis van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (‘Elektriciteitswet’).

De analyse van Elia betreft de behoeften voor de winter 2020-2021 en geeft een indicatie voor de winters 2021-2022 en 2022-2023.

Elia wil alle marktpartijen en betrokken stakeholders zo duidelijk mogelijk informeren over de methodologie en gegevens voor de berekening van het nodige volume van de strategische reserve.

Aan de stakeholders werd er gevraagd dat ze hun opmerkingen en suggesties zouden bezorgen tijdens een periode van vier weken, van 26 april 2019 tot 24 mei 2019, 18.00 uur.

In het totaal ontving Elia feedback van 4 stakeholders:

  • FEBEG
  • FEBELIEC
  • CREG
  • Belgian Offshore Platform

Elia publiceert vandaag een samenvatting van de feedback die ze heeft ontvangen. Zo kan zij de marktpartijen informeren over alle ontvangen reacties en haar antwoorden op de ontvangen reacties bezorgen. De samenvatting zal ook worden voorgelegd tijdens de Task Force ‘Implementation Strategic Reserves’ op 8 juli.

Document: