Publieke consultatie over het voorstel van Elia en Nemo Link Ltd voor Compensatie Regels tussen Elia en Nemo Link Ltd

Op 20 juli 2018, start Elia een publieke consultatie met betrekking tot een gezamenlijk voorstel van Elia en Nemo Link Ltd voor het toe te passen compensatiemechanisme in het geval van een vermindering van de commerciële capaciteit van de Nemo Link Interconnector door Elia. Een verklarende nota is toegevoegd met bijkomende informatie. Deze Compensatie Regels tussen Elia en Nemo Link Ltd zijn uitgewerkt in lijn met de principes overeengekomen met CREG in het kader van de cap & floor tariefmethodologie van toepassing op Nemo Link Ltd.

Het voorstel wordt geconsulteerd in het kader van de Elektriciteitswet, Artikel 23 §2 39° en 40°.

Consultatiedocumenten:

Raadplegingsperiode:

De consultatieperiode met betrekking tot het gezamenlijke voorstel van Elia en Nemo Link Ltd met betrekking tot Compensatie Regels tussen Elia en Nemo Link Ltd loopt van 20 juli tot en met 20 augustus 2018. Aan het einde van de publieke raadpleging zal Elia een consultatierapport publiceren.

Vragen betreffende de voorliggende documenten kunnen worden verstuurd naar het volgende e-mailadres: consultations@elia.be