Documenten

Procedure voor aanleg

De procedure voor de aanleg van Strategische Reserve geldig voor de aanbesteding in 2018 voor de winterperiode 2018-2019 beschikbaar in drie talen: 

De procedure voor de aanleg van Strategische Reserve geldig voor de aanbesteding in 2017 voor de winterperioden 2017-2018, 2018-2019 en 2019-2020, beschikbaar in drie talen:

Erratum 24/02/2017: enkele discrepanties werden opgemerkt in de verschillende deadlines in de documenten. In deze nieuwe versies werden de gecorrigeerde data in roze gemarkeerd.

De procedure voor de aanleg van Strategische Reserve voor de winter 2015-2016, beschikbaar in drie talen:

Werkingsregels

De werkingsregels beschrijven onder meer de indicatoren die worden aangewend om een tekortsituatie vast te stellen, alsook de principes voor de activering van de strategische reserve door de netbeheerder. Ze beschrijven:

  • de regels met betrekking tot de reservatie van de vermogens in het kader van de aanleg van de strategische reserve,
  • de regels met betrekking tot de activatie en vergoeding van strategische reserve, de activeringsprocedure en de impact hiervan op de onevenwichtstarieven
  • de terbeschikkingstelling aan de markt, door ELIA, van gegevens met betrekking tot reservatie en de activering van de strategische reserve,
  • de monitoring van het mechanisme.

Winter 2019-2020:

Winter 2018-2019:

Winter 2017-2018:

Een nieuwe versie van de werkingsregels werd gepubliceerd op 11 april 2017 met een nieuw addendum dat de voorwaarden beschrijft waaronder productie-eenheden kunnen terugkeren naar de elektriciteitsmarkt. Dit addendum volgt de Beslissing (B)1619 van de CREG van 7 april 2017. Geen andere wijzigingen werden aangebracht ten aanzien van de vorige versie van de werkingsregels.

Winter 2016-2017:

Winter 2015-2016:

Winter 2014-2015:

 

Aanbestedingsprocedure met aankondiging van de opdracht

Om een aanbesteding uit te schrijven, wordt er een aankondiging van opdracht (‘contract notice’) gepubliceerd waarin de aankoop procedure beschreven wordt en geïnteresseerde leveranciers uitgenodigd worden om hun kandidatuur te stellen. Ook de te volgen procedure en de lijst van vereiste documenten worden in deze aankondiging van opdracht vermeld.

Na de aankondiging start Elia de aanbesteding op waaraan alleen de gekwalificeerde leveranciers kunnen deelnemen. Elia bezorgt alle documenten samen met het contractvoorstel op het ogenblik van de aanbesteding.

Stap 1: Oproep voor kandidaten

Alvorens een bod uit te brengen, moet de biedende partij het statuut van “geselecteerde leverancier” hebben. De kandidaat-leveranciers kan een “geselecteerde leverancier” worden. Hiervoor moet hij een aanvraagformulier invullen en dit samen met de verklaring onder eed voor de betreffende dienst indienen bij Elia. Het aanvraagformulier en een model van de verklaring onder eed kan hieronder gedownload worden:

Stap 2: Oproep voor aanbesteding

Om te kunnen deelnemen aan een aanbesteding, moet een offerte ingediend worden rekening houdend met de instructies voor het ingeven van biedingen. De instructies voor het ingeven van biedingen, gunningscriteria en contractmodellen kunnen hieronder gedownload worden.

Overige Documenten

Daarnaast zijn ook de volgende documenten beschikbaar: