Volumebepaling

Het verzekeren van de Belgische elektriciteitsbevoorrading staat al enige tijd hoog op de agenda en heeft ertoe geleid dat enkele wettelijke en regulatoire aanpassingen werden doorgevoerd. Zo werd een mechanisme van strategische reserve voor België gecreëerd, met ook voor Elia nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Eén van deze nieuwe taken is de bepaling van de nood aan strategische reserve aan de hand van een probabilistische analyse met betrekking tot de bevoorradingszekerheid van België die Elia elk jaar, uiterlijk op 15 november, dient uit te voeren. Dit rapport voorziet in deze analyse voor de volgende 3 winters.

Terugkeer naar de markt van STEG-centrale Seraing (470 MW) op 01/11/2018

Volgens de werkingsregels van de strategische reserve dient een aankondiging van terugkeer naar de elektriciteitsmarkt van een productie-eenheid binnen de vijf werkdagen door Elia gepubliceerd te worden op de website. Hierbij meldt Elia dat EDF Luminus, per brief van 29/03/2018, de terugkeer naar de markt heeft aangekondigd van de STEG-centrale in Seraing (470 MW) op 01/11/2018.
 
Meer informatie vindt u via onderstaande link:
https://edfluminus.edf.com/edf-luminus/activites/production-d-energie/urgent-wholesale-market-message

Winter 2019-2020

Winter 2018-2019 

Winter 2017-2018

Winter 2016-2017

Winter 2015-2016

Op de site www.elektriciteit-in-evenwicht.be wordt er meer uitleg gegeven over de uitdagingen waarvoor Elia staat, de oorzaken van een potentieel stroomtekort en mogelijke oplossingen die Elia hiervoor voorziet.