Aansluitingscontract

Dit contract regelt de contractuele rechten en plichten van Elia en van de netgebruiker met betrekking tot:

  • het gebruiksrecht;
  • de eigendom;
  • de technische vereisten;
  • het beheer van de aansluitingsinstallaties;
  • ...

Het bevat ook de vereiste technische gegevens van de aan te sluiten installaties van de netgebruiker (spanningsniveau, aansluitingspunt, beschrijving van de installatie, beveiliging,…).

Het aansluitingscontract bepaalt verder de fysische locatie waar de installatie op het Elia-net wordt aangesloten (het aansluitingspunt) en het toegangspunt tot het net waar energie wordt afgenomen of geïnjecteerd.

Het aansluitingscontract is goedgekeurd door de CREG bij beslissing van 16 juli 2009 (beslissing nr (B) 090716-CDC-883) en is op de geldende reglementen gebaseerd.

In het Waalse gewest genieten de hoogspanningsklanten die rechtstreeks op het lokale transmissienet zijn aangesloten van de bepalingen vermeld in artikel 25quater §1er, 3° van het Waalse decreet van 12 april 2001 inzake een vertraging in de aansluiting die aan Elia toe te schrijven is. Voor meer gedetailleerde informatie kunnen de klanten hun Key account manager contacteren.