Transmissiecapaciteit op de grenzen

België ligt in het hart van het geïnterconnecteerde net en is het spilpunt van de energie-uitwisselingen tussen de landen die dit net samenstellen.

Het Belgische elektrische systeem maakt deel uit van een geïnterconnecteerd systeem dat zich uitstrekt van Portugal tot Polen. De beschikbare transmissiecapaciteit op de grenzen wordt voornamelijk bepaald door:

  • de topologie van het Europese net (d.w.z. de elementen die in dienst zijn en de manier waarop ze met elkaar verbonden zijn);
  • de commerciële uitwisselingen tussen de landen binnen het net;
  • de onbeschikbaarheden in het 380/220 kV-net (transmissielijnen, dwarsregeltransformatoren of stilstand van de  belangrijkste productie-eenheden) in ons land of in onze buurlanden.

Deze parameters kunnen een aanzienlijke invloed hebben op de situatie in België. Ons land is immers omgeven door landen zoals Frankrijk, Nederland en Duitsland die, naargelang van de situatie op hun net of de marktomstandigheden, grote hoeveelheden elektriciteit kunnen in- of uitvoeren.

Aangezien het Europese elektriciteitsnet sterk vermaasd is (het hoogspanningsnet is zoals een spinnenweb samengesteld uit een reeks ‘lussen’ waardoor de elektriciteit via verschillende wegen kan stromen), gaat elke transactie tussen twee landen gedeeltelijk via de netten van de omliggende landen en genereert ze daarin niet-genomineerde stromen (d.w.z. energiestromen die niet voortkomen uit hun eigen commerciële uitwisselingen, maar die ‘vrij’ door het land stromen). Deze stromen vormen voor Elia een belangrijk element van onzekerheid in de berekening van de uitwisselingscapaciteit met onze buurlanden. De massale komst van productie op basis van hernieuwbare energiebronnen, voornamelijk in Duitsland, verhoogt de wisselvalligheid van de uitwisselingen nog meer en, bijgevolg, de onzekerheid wat de niet-genomineerde stromen betreft.

Klik op de link voor meer informatie over de berekeningsmethode die Elia toepast.

Uitzonderlijke capaciteitsmaatregelen genomen door Elia, RTE en Tennet in geval van schaarste deze winter (PDF, in het Engels)