Channel region

Berekeningsmethode voor de day ahead capaciteit

De gemeenschappelijke methodologie voor de berekening van de capaciteit zoals bepaald in dit voorstel voor de Channel CCM, goedgekeurd door de CREG op 6/12/2018, is het gemeenschappelijke voorstel van alle TNB's van de Channel regio in overeenstemming met artikel 20, lid 2, van de CACM-verordening. De TNB's van de Channel regio zullen een CNTC-methode gebruiken om de transmissie capaciteit voor DA en ID te bepalen.

Aangezien de nieuwe interconnector GB-BE Nemo Link operationeel zou moeten zijn op 31 januari 2019, d.w.z. vóór de verwachte datum van inbedrijfstelling van de doeloplossing zoals vermeld in artikel 27 (2) van het voorstel voor de Channel CCM, is een tijdelijke lokale oplossing ingevoerd voor de commerciële inbedrijfstelling van de nieuwe interconnector GB-BE Nemo Link.

Elia heeft de tijdelijke oplossing ontwikkeld als een stapsgewijze implementatie van de Channel CCM (zie artikel 27(5)). De interim-oplossing is grotendeels, en waar mogelijk, in lijn met de Channel CCM.

Berekeningsmethode voor de lange termijn capaciteit

De TNB’s van de Channel regio hebben de obligatie om een gemeenschappelijk voorstel voor de lange termijn capaciteitsberekening te ontwikkelen, art 10 van de FCA-regulering. Tot wanneer een dergelijke methode geïmplementeerd wordt zal Elia een interim-oplossing toepassen. Deze interim-oplossing is gebaseerd op een CNTC-methode en gebruikt meerdere scenario’s.

Een beschrijving van deze methodologieën en de assets die Elia tijdens deze berekening in rekening neemt, vindt u hier: