Uitwisselingen tussen ARP's

Met de Hub kunnen de toegangsverantwoordelijken of ARP’s zowel day-ahead (voor de volgende dag) als intraday (de dag zelf) energie uitwisselen.

Day-ahead Hub

Zowel de koper als de verkoper dienen de dag voor het transport vóór een bepaald tijdstip een nominatie in. Als de overeenstemmende nominaties van twee ARP’s voor de aan- en verkoop niet overeenstemmen, zijn de inconsistentieprijzen van toepassing.

Intraday Hub

Een intraday Hub laat de ARP’s toe om nog dezelfde dag energie uit te wisselen en zo hun activiteitenportefeuille in evenwicht te brengen. De nominatie die eruit voortvloeit, mag tot 14 uur (eerste gate) en 14.30 uur (tweede gate) worden ingediend.